Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 49 cofnodion | Tudalen 5 o 5

Plant ysgol o Wynedd yn codi ymwybydd...

12/03/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae rhai o ysgolion Gwynedd wedi bod yn brysur yn creu er mwyn codi ymwybyddiaeth i niwed plastigion ar ein hamgylchedd.

darllenwch mwy

Prosiect ar y cyd i ddatgloi treftada...

11/03/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae prosiect ymchwil mawr yn ceisio rhoi hwb i dwristiaeth mewn pum tref porthladd yng Nghymru ac Iwerddon. Nod yr astudiaeth bedair blynedd yw datgloi treftadaeth ddiwylliannol Caergybi, Abergwaun a Doc Penfro yng Nghymru a Dulyn a Rosslare yn Iwerddon.

darllenwch mwy

Chwilio am gynllunydd i greu un o bri...

11/03/2020
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Gyda blwyddyn a hanner i fynd tan Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd, mae rhoddwyr y Gadair yn chwilio am gynllunydd i greu un o brif wobrau’r Brifwyl.

darllenwch mwy

Ffermwyr Ifanc Pontsian yn derbyn can...

11/03/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Trefnwyd penwythnos llwyddiannus gan y Ffermwyr Ifanc ar eu hymweliad diweddar a Galeri Caernarfon gydag aelodau o Gymru gyfan yn cystadlu mewn cystadleuaeth ddrama.

darllenwch mwy

Cystadleuaeth Codio Cymru 2020 yn lan...

04/03/2020
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Yn dilyn llwyddiant y gystadleuaeth yn 2018 a 2019, mae Grŵp Llandrillo Menai a Sgiliaith newydd lansio Cystadleuaeth Codio Cymru 2020.

darllenwch mwy

Canolfan alwadau Adra ar restr fer gw...

03/03/2020
Categori: Newyddion

Mae Canolfan Alwadau Adra wedi cyrraedd y rhestr fer yng ngwobrau Cenedlaethol Canolfannau Cyswllt Cymru ar gyfer gwobr Canolfan Alwadau Gorau’r flwyddyn.

darllenwch mwy

Wyth tref a phentref Gwynedd yn cael ...

03/03/2020
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae technoleg newydd yn cael ei dreialu ar draws 8 cymuned yng Ngwynedd gan roi mynediad am ddim i Wi-Fi i ymwelwyr sy’n ymweld a’r trefi. Bydd hyn wedyn yn darparu gwybodaeth gwerthfawr i fusnesau I’w helpu gyda ymgyrchoedd marchnata.

darllenwch mwy

Cyfle i gystadlu am Dlws Sbardun yn y...

03/03/2020
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Gawsoch chi’ch ysbrydoli i gyfansoddi gan gystadleuaeth Cân i Gymru eleni? Os felly, bachwch y cyfle i gystadlu am Dlws Sbardun yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Ngheredigion.

darllenwch mwy

Cefnogwyr YesCymru yn codi miloedd i’...

03/03/2020
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae ymgyrchwyr dros annibyniaeth i Gymru wedi codi miloedd o bunnoedd er mwyn helpu’r rhai cafodd eu heffeithio gan lifogydd diweddar.

darllenwch mwy