Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 65 cofnodion | Tudalen 3 o 7

Pobl Ifanc Egnïol Ceredigion yn ymate...

21/09/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae’r tîm Pobl Ifanc Egnïol yng Ngheredigion wedi bod yn gweithio’n rhithiol ers y cyfnod clo er mwyn ymateb i anghenion plant a phobl ifanc dros y misoedd diwethaf.

darllenwch mwy

Bydd Wych, Ailgylcha’ yw neges ymgyrc...

21/09/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru yn arwain ymgyrch newydd i gael pobl yng Nghymru i ailgylchu mwy mewn cais i arwain y byd ar ailgylchu.

darllenwch mwy

Aberystwyth yw prifysgol orau gwledyd...

21/09/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Prifysgol Aberystwyth yw’r brifysgol orau yng ngwledydd Prydain am ansawdd ei dysgu a phrofiad myfyrwyr, yn ôl The Times / The Sunday Times Good University Guide, wrth iddi barhau i godi yn nhablau’r cynghrair.

darllenwch mwy

Lansio prosiect gwerth £6.8 miliwn i ...

18/09/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn lansio prosiect adfer afon gwerth miliynau o bunnoedd i drawsnewid Afon Dyfrdwy a’i hamgylchoedd er mwyn gwella poblogaethau pysgod sy’n dirywio a bywyd gwyllt prin yn yr ardal.

darllenwch mwy

Ffermwyr o Lanrhystud yn ennill myfyr...

18/09/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru eleni yn mynd i Dewi Eifion Davies o Lanrhystud ger Aberystyth.

darllenwch mwy

Neuadd Pantycelyn yn ailagor heddiw

18/09/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae neuadd breswyl enwocaf Cymru yn ailagor ei drysau heddiw, wrth i fyfyrwyr ddychwelyd i Brifysgol Aberystwyth ar gyfer dechrau’r flwyddyn academaidd newydd.

darllenwch mwy

Cynlluniau ar gyfer Carnifal Nadolig ...

18/09/2020
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

NI fydd Carnifal Nadolig Llanelli yn cael ei gynnal eleni, a hynny am y tro cyntaf ers 42 mlynedd, ond mae cynlluniau ar y gweill i ddathlu Nadolig y gorffennol a'r presennol yng ngharnifal rhithwir cyntaf y dref erioed.

darllenwch mwy

Penodi cynrychiolwyr i hyrwyddo Cymru...

17/09/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae tri chynrychiolydd sy’n angerddol dros Gymru wedi cael eu penodi gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo’r wlad dramor.

darllenwch mwy

Galw am wersi Cymraeg am ddim i ffoad...

17/09/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Flwyddyn ar ôl i’r Llywodraeth ganiatàu i geiswyr lloches fynychu gwersi Cymraeg yn rhad ac am ddim, mae ymgyrchwyr iaith yn galw ar Lywodraeth Cymru i ymestyn y cynllun hwn i hefyd gynnwys ffoaduriaid.

darllenwch mwy

Myfyriwr amaeth o'r Gogledd yn ennill...

16/09/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae Lewys Jones, sydd wedi graddio mewn Amaethyddiaeth gyda Mecaneiddio, wedi ennill Gwobr Myfyriwr glodfawr Harper Cymry/Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2020.

darllenwch mwy