Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 139 cofnodion | Tudalen 1 o 14

Cyhoeddi proffil iaith Ynys Môn

08/03/2021
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Peidiwch â cholli cyfle i roi mantais i’ch plant, yw neges holl bwysig Menter Iaith Môn yn dilyn cyhoeddi Proffil Iaith Môn.

darllenwch mwy

Lansio Bach o Hwne yn ddigidol ddiwed...

08/03/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd trac buddugol Cân i Gymru 2021 Bach o Hwne ar gael ar bob platfform digidol ddydd Gwener yma, Mawrth 12fed.

darllenwch mwy

Cyhoeddi llyfr newydd yng nghyfres Cyw

08/03/2021
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Bolgi a’r Ŵyn Bach, sef y llyfr nesaf yng nghyfres poblogaidd Cyw gan Anni Llŷn, yn dilyn un o ffrindiau gorau Cyw wrth iddo edrych ar ôl oen bach Guto’r Ffermwr. Mae ynddi neges bwysig am gydraddoldeb, dathlu amrywiaeth, a thrin pawb yr un peth.

darllenwch mwy

Cyhuddo cyn-berchnogion tŷ a gafodd e...

06/03/2021
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo cyn-berchnogion Cwellyn Dream ger Cricieth a roddodd ei ty ar raffl o elwa ar yr argyfwng ail gartrefi.

darllenwch mwy

‘Bach o Hwne’ yw enillydd Cân i Gymru...

05/03/2021
Categori: Cerddoriaeth

Y gân Bach o Hwne gan Morgan Elwy Williams yw enillydd Cân i Gymru 2021.

darllenwch mwy

Symposiwm ar-lein yn trafod cyfansodd...

05/03/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Ysgol Cerddoriaeth, Drama a Pherfformio Prifysgol Bangor yn cynnal symposiwm ar lein a fydd yn trafod cerddoriaeth John Metcalf, cyfansoddwr o fri yng Nghymru ac yn rhyngwladol.

darllenwch mwy

Amgueddfa Cymru a Artes Mundi yn cyfl...

05/03/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Heddiw mae Amgueddfa Cymru wedi cyhoeddi cyfres gyffrous o ddigwyddiadau ar-lein, Hwyrnos: Y FAGDDU mewn cydweithrediad ag Artes Mundi. Bydd y digwyddiadau yn cynnwys cymysgedd o gynnwys byw a chynnwys wedi ei recordio ac yn cael eu cynnal bob nos Iau drwy gydol mis Mai.

darllenwch mwy

Cymru'n dathlu Diwrnod y Llyfr

04/03/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Llenyddiaeth, Newyddion

Heddiw oedd Diwrnod y Llyfr ac mi roedd yn gyfle i filoedd o blant o bob oed fynd i'r ysgol yn gwisgo fel ei hoff gymeriad mewn llyfr.

Eisteddfod T yn cyhoeddi cystadlaetha...

04/03/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Ar Ddiwrnod y Llyfr mae Eisteddfod yr Urdd yn falch o gyhoeddi fod dwy gystadleuaeth newydd yn ymddangos yn y Rhestr Testunau eleni er cof am y diweddar Cen Williams, y cartwnydd, gyda’r gobaith o annog y genhedlaeth nesaf i roi pensel ar bapur, neu frwsh ar gynfas.

darllenwch mwy

Cefnogaeth dros annibyniaeth i Gymru ...

04/03/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae arolwg barn newydd yn dangos bod cefnogaeth i annibyniaeth i Gymru ar ei uchaf erioed, ar 39%.

darllenwch mwy