Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 565 cofnodion | Tudalen 1 o 57

Lansio'r Siarter Iaith yng Ngheredigion

27/09/2021
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cafodd y Siarter Iaith ei lansio yng Ngheredigion gan y DJ Marc Griffiths ddydd Gwener diwethaf gyda'r bwriad i ysgogi ac annog Cymreictod ymhlith disgyblion ysgol o bob oed ar droad y tymor ysgol newydd.

darllenwch mwy

Adroddiad yn edrych ar gynnal safon g...

27/09/2021
Categori: Ar-lein, Iaith, Newyddion

Amlygodd COVID-19 y bwlch rhwng sefydliadau sydd â threfniadau da i ddarparu gwasanaethau Cymraeg a’r rheiny sydd heb drefniadau digonol, yn ôl Comisiynydd y Gymraeg mewn adroddiad newydd sy’n canolbwyntio ar effaith y pandemig ar ddarpariaeth Gymraeg sefydliadau cyhoeddus.

darllenwch mwy

Adroddiad yn nodi cynefinoedd morol s...

27/09/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi adroddiad adfer morol sy'n dangos y potensial i adfer amgylcheddau morol yng Nghymru yn ôl i gynefinoedd llewyrchus ac yn tynnu sylw at y buddion ehangach y gallant eu cynnig.

darllenwch mwy

Arbenigwr ar rew ym Môr yr Artig yn a...

24/09/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Bydd yr Athro Tom Rippeth o Ysgol Gwyddorau’r Eigion Prifysgol Bangor yn annerch Senedd Cymru a chynulleidfa ar-lein, pan fydd yn siarad yn y digwyddiad Gwyddoniaeth a'r Senedd a drefnwyd gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol ddydd Mawrth 28 Medi.

darllenwch mwy

Hybu Cig Cymru yn mynychu ffair fasna...

24/09/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae’r cyrff hybu cig coch Hybu Cig Cymru, y Bwrdd Datblygu Amaeth a Garddwriaeth a Quality Meat Scotland yn ymuno yn Sirha yn Lyon er mwyn arddangos eu brandiau yn un o ffeiriau masnach mwyaf Ewrop ar gyfer bwyd a diodydd sy'n cael ei gynnal yn Ffrainc ar hyn o bryd.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth yn anrhydeddu f...

24/09/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae ffigurau blaenllaw o fyd y celfyddydau, darlledu, y gyfraith, amaethyddiaeth, gwyddoniaeth a thechnoleg ymhlith y Cymrodyr er Anrhydedd newydd a gyhoeddwyd gan Brifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Rhyddhau sengl newydd y band Papur Wa...

23/09/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Bydd sengl newydd Papur Wal 'Brychni Haul' yn cael ei ryddhau ddydd Llun yma, y sengl olaf oddi ar eu halbym gyntaf 'Amser Mynd Adra'

darllenwch mwy

Cynhyrchiad yn archwilio lle Cymru yn...

23/09/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd y digwyddiad eiconig yn gweld cwmni celfyddydol y Tin Shed Theatre Co. yn cymryd drosodd pwll glo Blaenafon ar gyfer cynhyrchiad cyffrous sy’n archwilio hunaniaeth, etifeddiaeth, a lle Cymru yn y bydysawd.

darllenwch mwy

Dathlu pen-blwydd cartref i bobl ifan...

23/09/2021
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae cartref Garreglwyd yn Sir Gar sy'n gartref i bobl ifanc ag awtistiaeth ac anableddau dysgu difrifol yn dathlu ei ben-blwydd yn 10 oed.

darllenwch mwy

Bwca yn rhyddhau sengl Pwy sy'n byw'n...

22/09/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Fe fydd band Bwca yn rhyddhau sengl newydd egnïol ac amserol o’r enw “Pwy Sy’n Byw’n y Parrog?” ar ddydd Gwener Hydref 1af.

darllenwch mwy