Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 1 o 6

Undeb amaeth yn codi pryderon ynghylc...

29/01/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd aelodau Undeb Amaethwyr Cymru Sir Drefaldwyn yn cwrdd yn rhithwir â'r Aelod Seneddol Craig Williams i godi pryderon am y bygythiad y mae rhwystrau di-dariff yn eu cynrychioli i ladd-dy mawr yn yr etholaeth a'r diwydiant yn ei gyfanrwydd.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn beirniadu cyhoeddiad ...

29/01/2021
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi beirniadu cyhoeddiad y Llywodraeth heddiw (29 Ionawr) parthed yr argyfwng tai gan ddatgan “nad yw’r cyhoeddiad yn mynd yn ddigon pell.”

darllenwch mwy

Canfod ôl troed deinosor ar draeth ge...

29/01/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd ôl troed deinosor a ganfuwyd ar draeth ger y Barri ym mis Ionawr yn helpu gwyddonwyr i ddysgu mwy am sut oedd deinosoriaid yn cerdded.

darllenwch mwy

Mudiad addysg yn trafod heriau'r ugai...

28/01/2021
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Bydd aelodau mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg yn edrych ymlaen at yr heriau sy'n debygol o wynebu addysg Gymraeg dros yr ugain mlynedd nesaf wrth iddynt ymgynnull ar gyfer eu cyfarfod blynyddol eleni.

darllenwch mwy

Glain Rhys yn rhyddhau sengl newydd

28/01/2021
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe gyhoeddodd label recordiau I KA CHING fod y gantores a'r artist o Benllyn, Glain Rhys yn rhyddhau sengl newydd ‘Plu’r Gweunydd’ ar 5ed of Chwefror.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw ar aelodau'r Sen...

28/01/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar Aelodau o’r Senedd i ddiwygio Mesur y Cwricwlwm er mwyn gweithredu un llwybr dysgu’r Gymraeg.

darllenwch mwy

Ymchwil yn edrych ar greu coetiroedd ...

27/01/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Gyda Llywodraeth Cymru yn addo degau o filiynau o bunnoedd ar gyfer cynlluniau plannu coed, mae myfyriwr doethuriaeth ym Mhrifysgol Bangor yn edrych ar ba mor dda mae coed sydd heb eu plannu ac sy’n tyfu y tu allan i goetiroedd yn sefydlu, a sut y gallem gynnwys y coed hyn mewn cynlluniau cyffredinol i ehangu coetiroedd.

darllenwch mwy

Mentrau Iaith yn lansio sianel newydd...

27/01/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Iaith, Newyddion

Heddiw lansiodd Mentrau Iaith Cymru sianel newydd ar lwyfan AM sy’n cynnwys degau o weithgareddau Cymraeg i‘w gwneud gartref.

darllenwch mwy

S4C yn darlledu o Sgwar Canolog am y ...

27/01/2021
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Heddiw fe ddarlledodd S4C am y tro cyntaf erioed ym mhencadlys newydd y BBC,- Sgwâr Canolog, Caerdydd.

darllenwch mwy

Rhagor o gariad ar ddiwrnod Santes Dw...

26/01/2021
Categori: Addysg, Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Er fod yna bandemig bydeang, nid yw hynny'n rhwystro pobl led-led Cymru a thu hwnt i rannu'r cariad ar ddiwrnod Santes Dwynwen.