Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 63 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Cyflwyno prosiectau amgylcheddol o Gy...

29/10/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd prosiectau o Gymru sydd wedi’u cyflawni trwy harneisio byd natur er mwyn taclo'r argyfwng hinsawdd yn cael eu cyflwyno i gynulleidfa fyd-eang yng nghynhadledd COP26.dros y penwythnos.

darllenwch mwy

Cyhoeddi atgofion un o ddiddanwyr cyf...

29/10/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Yr wythnos hon mae Gwasg y Lolfa yn cyhoeddi atgofion Glan Davies sy'n cael ei ystyried yn un o ddiddanwyr mwyaf cyfarwydd Cymru.

darllenwch mwy

Rhyddhau degfed sengl prosiect Sywel Nyw

29/10/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae Seagal, y degfed sengl gan yr artist Cymraeg Sywel Nyw, yn drac sydd yn cyfuno elfennau o gerddoriaeth pync, indi ac electronig ac mae’n dathlu Steven Seagal ac ystrydebau’r 80au.

darllenwch mwy

Annog pobl i baratoi at dywydd garw d...

28/10/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Gyda'r gaeaf yn prysur agosáu, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog pobl i weithredu a pharatoi ar gyfer y tywydd newidiol a heriol.

darllenwch mwy

Llyfr newydd yn annog plant a rhieni ...

28/10/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r garddwr adnabyddus a phoblogaidd o Ddyffryn Aman, Adam Jones, yn cyhoeddi ei lyfr gyntaf i blant – Dere i Dyfu gyda Gwasg Y Lolfa.

darllenwch mwy

Awdur a darlledwr blaenllaw ar fwyd y...

28/10/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Bydd maethegydd sydd â dylanwad rhyngwladol a nifer o bobl flaenllaw o’r diwydiant yn cymryd rhan yng nghynhadledd Hybu Cig Cymru Ddydd Mercher a Dydd Iau 10 ac 11 Tachwedd 2021.

darllenwch mwy

Menter newydd yn anelu i rannu gwybod...

27/10/2021
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Fel rhan o fenter newydd Prifysgol Iechyd Betsi Cadwaladr, mae pobl sydd yn defnyddio ysbyty cymunedol yn Nolgellau, Gwynedd yn manteisio ar gymorth hyrwyddwyr elusen sy'n rhoi gwybodaeth bellach am elusennau a fedr helpu eu cyflyrau.

darllenwch mwy

Cyfoeth Naturiol Cymru yn cwblhau gwa...

27/10/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae prosiect Cyfoeth Naturiol Cymru yn y gogledd ddwyrain i agor rhannau uchaf Afon Terrig i bysgod mudol wedi'i gwblhau.

darllenwch mwy

Siaradwyr Cymraeg yn wynebu anghyfiaw...

27/10/2021
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae siaradwyr Cymraeg yn wynebu anghyfiawnder os ydynt eisiau sefyll eu profion gyrru drwy gyfrwng y Gymraeg, yn ôl Comisiynydd y Gymraeg.

darllenwch mwy

Lansio canllaw amgylcheddol i ffermwy...

26/10/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd

Heddiw mae Hybu Cig Cymru wedi lansio canllaw ymarferol i ffermwyr, i helpu'r sectorau defaid ac eidion i wneud y gorau o botensial Cymru i arwain y byd mewn ffermio cynaliadwy.

darllenwch mwy