Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 63 cofnodion | Tudalen 2 o 7

Llywodraeth Prydain yn aberthu ffermi...

26/10/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Mae’r sêl fendith ar gytundeb masnach â Seland Newydd yn dangos parodrwydd Llywodraeth y DU i danseilio ffermio a diogelwch cyflenwad bwyd y DU am gyfnewid o fuddion dibwys i’r economi, meddai Undeb Amaethwyr Cymru.

darllenwch mwy

Lansio cynlluniau i ddefnyddwyr ceir ...

26/10/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae cynlluniau sy'n nodi sut y bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi mewn seilwaith ac yn gweithio gyda'r sector preifat i roi'r hyder i bobl yng Nghymru newid i gerbydau trydan wedi'u cyhoeddi.

darllenwch mwy

Undeb amaeth yn chwilio am berson rha...

25/10/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn awyddus i gydnabod unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad rhagorol i ddatblygiad y diwydiant llaeth ac sydd wedi dod yn rhan hanfodol o’r diwydiant yng Nghymru.

darllenwch mwy

Beti George yn galw am chwyldro o ran...

25/10/2021
Categori: Addysg, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r cyflwynydd Beti George yn lansio cyfrol newydd am brofiadau unigolion o ddementia ac yn y llyfr newydd mae'n galw am chwyldro o ran gofal dementia.

darllenwch mwy

Syniadau am deithiau difyr hydrefol i...

25/10/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dewis pump o'r coetiroedd a'r gwarchodfeydd natur y mae'n eu rheoli ledled Cymru lle gall pobl o bob oed a gallu fwynhau taith gerdded yn llawn lliwiau tymhorol yr hydref hwn.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn canmol adroddiad pum ...

22/10/2021
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae’r mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi canmol adroddiad pum mlynedd Comisiynydd y Gymraeg gan ei ddisgrifio fel "dogfen gynhwysfawr a threiddgar, sy’n hoelio’r heriau sy’n wynebu’r iaith ar hyn o bryd a thua’r dyfodol."

darllenwch mwy

Awdur ac arlunydd ifanc yn cydweithio...

22/10/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Ar ddiwedd wythnos o ddathlu gweithiau buddugol yn Eisteddfod yr Urdd 2020, mae’r Urdd wedi cyhoeddi fod copïau o ‘Deffro’ – cyfrol y cyfansoddiadau ar ei newydd wedd –ar gael mewn siopau llyfrau lleol ac ar ffurf e-lyfr.

darllenwch mwy

Dwy arddangosfa yn agor yn Amgueddfa ...

22/10/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn agor dwy arddangosfa newydd dros yr hydref.

darllenwch mwy

Carwyn Morgan Eckley yw Prifardd yr U...

21/10/2021
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Llenyddiaeth, Newyddion

Ar ôl dod yn ail yng nghystadleuaeth y Gadair yn Eisteddfod yr Urdd deirgwaith yn y gorffennol, datgelwyd heno mai Carwyn Morgan Eckley o Benygroes, Dyffryn Nantlle yw Prifardd Eisteddfod yr Urdd 2020-21.

darllenwch mwy

Hybu Cig Cymru yn pryderu am gytundeb...

21/10/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Yn dilyn y cyhoeddiad fod cytundeb masnach amlinellol wedi cael ei gytuno rhwng Prydain a Seland Newydd, mae Hybu Cig Cymru wedi mynegi pryder ynghylch yr angen i sicrhau chwarae teg i ffermwyr ac argaeledd cig oen ac eidion cynaliadwy i ddefnyddwyr.

darllenwch mwy