Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 66 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Ymchwil am ymddygiad piod môr wrth gy...

30/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae papur ymchwil yn astudio amgylchedd cynefinoedd piod môr gan fyfyriwr ymchwil mewn swoleg môr ym Mhrifysgol Bangor wedi cael ei ddyfarnu’n bapur y flwyddyn gan y cyfnodolyn nodedig.

darllenwch mwy

Dewi Prysor yn rhannu ei hanesion yn ...

30/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Yr wythnos hon cyhoeddir cyfrol 100 Cymru: Y mynyddoedd a fi sy’n dathlu 100 mynydd uchaf Cymru gan rannu gwybodaeth ymarferol a hanesion Dewi Prysor wrth iddo eu dringo yn 2017.

darllenwch mwy

Bwca yn rhyddhau sengl newydd i gefno...

30/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Yn Nhyffryn Aeron, Ceredigion mae ymgyrch ar waith i geisio prynu tafarn ‘Y Vale’ er mwyn ei hailagor fel tafarn gymunedol ac i gydfynd mae'r band lleol Bwca yn rhyddhau sengl newydd blŵs, hwyliog a bachog o’r enw ‘Lawr yn y Vale’ ar ddydd Gwener Rhagfyr 3ydd.

darllenwch mwy

Cyngor Sir Gâr yn annog pobl i yrru'n...

29/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae pobl yn Sir Gâr yn cael eu hannog i yrru'n fwy effeithlon a lleihau eu hallyriadau carbon er mwyn ceisio mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

darllenwch mwy

Rhannu arbenigedd trethi a lles i hel...

29/11/2021
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae arbenigwraig ar drethi yn yr Ysgol Fusnes Profysgol Bangor wedi bod yn defnyddio ei harbenigedd i roi sylw i faterion cymdeithasol sy'n ymwneud â thlodi a gwasanaethau cynghori.

darllenwch mwy

Plannu 5,000 o goed i ddathlu pen-blw...

29/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Fel rhan o’r dathliadau i nodi pen-blwydd Parc Cenedlaethol Eryri yn 70 eleni, yr wythnos hon bydd swyddogion yn dechrau ar brosiect arbennig - sef plannu 5,000 o goed ar hyd a lled y Parc Cenedlaethol – un ar gyfer pob genedigaeth a dathliad pen-blwydd 70 oed yn Eryri yn ystod y flwyddyn.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth yn lansio cronf...

26/11/2021
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi sefydlu cronfa newydd i gefnogi cyfleoedd astudio myfyrwyr yn Ewrop, diolch i rodd gan gyn-fyfyriwr.

darllenwch mwy

Cefnogaeth cwsmeriaid i gig eidion yn...

26/11/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae cwsmeriaid yn gwario mwy ar gig eidion o’r sector manwerthu rŵan nag oedden nhw ddwy flynedd yn ôl, yn ôl dadansoddiad newydd o’r farchnad gan Kantar.

darllenwch mwy

600 o fusnesau lleol yn ymuno a chynl...

26/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae cynllun Llysgennad Eryri yn dathlu ei ben-blwydd yn flwyddyn oed ac mae'r cynllun wedi profi'n llwyddiannus hyd yma.

darllenwch mwy

Nofel bwerus gyntaf yr actores adnaby...

25/11/2021
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Yn dilyn ei chyfrol oedd yn cyfuno’r hunangofiannol gyda ffuglen, Syllu ar Walia’, yn 2017, mae’r actores Ffion Dafis nawr wedi ysgrifennu ei nofel gyntaf bwerus – Mori.

darllenwch mwy