Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 1 o 6

Darlithydd o Brifysgol Bangor yn datb...

26/02/2021
Categori: Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae darlithydd ac arbenigwr mewn rhithrealiti ac animeiddio o Brifysgol Bangor wedi datblygu un o’r gemau penset rhithrealiti ddiweddaraf i gael ei rhyddhau.

darllenwch mwy

Yr Urdd yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi

26/02/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd yr Urdd yn cynnal nifer o weihtgareddau rhithiol i ddathlu'r Gymraeg a'r diwylliant dros y penwythnos ac ar ddydd Gwyl Dewi.

darllenwch mwy

Cigydd o Sir Benfro yn cipio gwobr ge...

26/02/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae Prendergast Butchers o Hwlffordd wedi’i enwi’n Siop Gigydd y Flwyddyn yng Nghymru 2020.

darllenwch mwy

Cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi ar-lein i bre...

24/02/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Bydd cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi rhithwir am ddim yn cael ei gynnal ar gyfer preswylwyr cartrefi gofal ledled Sir Gaerfyrddin.

darllenwch mwy

Sicrhau creadigrwydd artistiaid ifanc...

24/02/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi cyhoeddi bod dau waith celf sy’n rhan o arddangosfa arloesol ‘Artistiaid Ifainc Cymru’ yn Amgueddfa Celf Fodern, Machynlleth neu MOMA i’w hychwanegu at y Casgliad Celf Cenedlaethol.

darllenwch mwy

Beic pedair olwyn newydd i ffermwr if...

24/02/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Cystadlaethau, Newyddion

Fe enillodd Dewi Davies, aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanddeiniol qwad beic newydd yn wobr yn ystod y Ffair Aaeaf y llynedd ac mae bellach wedi derbyn y beic ac fe fydd yn gwneud yn fawr ohono yn ystod y tymor wyna eleni.

darllenwch mwy

Cynllun Llwyddo'n Lleol 2050 yn croes...

23/02/2021
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Mae cyllun Llwyddo’n Lleol 2050 yn y gogledd orllewin yn croesawu 7 o entrepreneuriaid ifanc newydd sydd ar hyn o bryd wedi dechrau ar ei mentrau newydd.

darllenwch mwy

Cwblhau gwaith gaeaf hanfodol yn Nhwy...

23/02/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae gwaith y gaeaf ar y twyni tywod rhyngwladol bwysig yn Nhwyni Pen-bre gan brosiect cadwraeth i gadw'r cynefin yn iach wedi'i gwblhau.

darllenwch mwy

Merch o Abertawe yn lansio busnes gof...

23/02/2021
Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae perchennog salon harddwch o Abertawe wedi lansio busnes newydd sy’n gwerthu cynnyrch gofal croen er mwyn helpu eraill i gael croen glân ac iach, ar ôl iddi frwydro gydag acne difrifol yn ystod ei harddegau ac yn ei thridegau.

darllenwch mwy

Lansio cynllun i ddiogelu enwau tai C...

22/02/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith heddiw yn lansio DIOGELWN, sef cynllun newydd i warchod enwau tai Cymraeg.

darllenwch mwy