Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 70 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Golwg wahanol ar fywyd a gwaith ym Mh...

31/03/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mewn rhaglen ddogfen newydd fydd i’w gweld ar S4C ar nos Iau yma cawn ein tywys o gwmpas Parc Cenedlaethol Eryri, a chael darlun go wahanol o'r lle trwy lygaid rhai o'r unigolion sy’n byw a gweithio yma ar gyfnod nas gwelwyd ei debyg yn hanes Parc Cenedlaethol hynaf Cymru.

darllenwch mwy

​Holl arlwy etholiadol Senedd Cymru a...

31/03/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd S4C yn craffu'r pleidiau a'u polisïau gan ddod â holl newyddion Etholiad Senedd Cymru i wylwyr y sianel drwy gydol cyfnod yr Etholiad.

darllenwch mwy

Amgueddfa Cymru yn penodi cyfarwyddwr...

31/03/2021
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae Amgueddfa Cymru wedi cyhoeddi penodiad Nia Elias yn Gyfarwyddwr Datblygu Busnes newydd y sefydliad.

darllenwch mwy

Cyhoeddi nofel newydd i blant yn traf...

30/03/2021
Categori: Addysg, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae nofel newydd i blant rhwng 9 a 12 oed wedi cael ei gyhoeddi gan Wasg Y Lolfa yn rhoi sylw i orbryder.

darllenwch mwy

Mared a Gwenno Morgan yn rhyddhau sen...

30/03/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Rhyddheir Llif yr Awr – sengl ar y cyd rhwng Mared Williams a Gwenno Morgan – ar yr 2il o Ebrill, 2021 ar Label Recordiau I KA CHING.

darllenwch mwy

Cwblhau gwaith cadwriaethol ar dwyni ...

30/03/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae gwaith dros dymor y gaeaf i helpu i gadw twyni tywod a chynefin coedwig ar Ynys Môn yn iach bellach wedi'i gwblhau.

darllenwch mwy

Blwyddyn eithriadol o dda i gigyddion...

29/03/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae siopau cigydd y stryd fawr wedi mwynhau blwyddyn arbennig dros y 12 mis diwethaf yn ôl arolwg newydd, ac fe wnaeth 630,000 yn fwy o aelwydydd yn ymweld â siopau cig annibynnol ym Mhrydain nag yn y flwyddyn flaenorol.

darllenwch mwy

Canfod trysorau ym Mro Morgannwg a Ph...

29/03/2021
Categori: Addysg, Newyddion

Mae naw o drysorau yn dyddio o’r canoloesoedd a’r cyfnod ôl-ganoloesol wedi dod i'r fei ym Mro Morgannwg a Phowys yn ddiweddar.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhestr testunau Eisteddfod A...

29/03/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Gyda’r Eisteddfod wedi’i gohirio yng Ngheredigion eto eleni yn sgil COVID-19, roedd y trefnwyr yn awyddus iawn i greu rhestr testunau ychydig yn wahanol i’r arfer er mwyn i bobl gael cyfle i gystadlu yn dilyn cyfnod o ddwy flynedd.

darllenwch mwy

Paratoi i ddychwelyd yn ddiogel i awy...

26/03/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Gall gwneud y pethau bychain i baratoi ar gyfer dychwelyd i awyr agored Cymru wneud gwahaniaeth mawr i sicrhau profiad diogel a phleserus i ymwelwyr a chymunedau fel ei gilydd, yn ol Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru, Clare Pillman, heddiw wrth i’r corff amgylcheddol wneud y paratoadau terfynol i groesawu mwy o bobl yn ôl i'w safleoedd dros gyfnod y Pasg.

darllenwch mwy