Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 1 o 6

Prisiau gwartheg ar y lefel uchaf ers...

30/04/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae prisiau gwartheg eidion yng Nghymru wedi cyrraedd y garreg filltir o £4 y cilo, sef y cyfartaledd uchaf ers nifer o flynyddoedd.

darllenwch mwy

Cyngor Sir Conwy yn galw ar bobl i gr...

30/04/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn galw ar bawb i gymryd cyfrifoldeb am eu sbwriel eu hunain wrth wneud y gorau o barciau, draethau a fannau prydferth y sir dros benwythnos gŵyl y banc.

darllenwch mwy

Taclo problem cerbydau gyriant pedair...

30/04/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae tîm Llwybr Arfordir Cymru Cyngor Gwynedd wedi cydweithio gyda thirfeddianwyr yn ardal de Meirionnydd i daclo problemau gyda nifer leiafrifol o ddefnyddwyr cerbydau gyriant pedair olwyn.

darllenwch mwy

Prosiect newydd Ein Hanes Ni yn dechr...

29/04/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae prosiect newydd yn dechrau ym mhentref Llannerchymedd ar Ynys Môn yn cynorthwyo y trigolion i dyrchu am hanesion diddorol a straeon eu hardal ac y maent yn gofyn am gymorth y genhedlaeth ifanc a'r tô hŷn i wireddu’r prosiect yma.

darllenwch mwy

Rheoliadau yn peryglu bywoliaeth ffer...

29/04/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae ffermwr bîff o Forgannwg yn galw ar Lywodraeth Cymru i addasu'r rheoliadau adnoddau dwr ar fyrder gan y byddant 'yn cael effaith anferth ar eu bywoliaeth'.

darllenwch mwy

Menter Moch Cymru yn chwilio am fferm...

29/04/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Ydych chi yn aelod o Glwb ffermwyr Ifanc, yn angerddol am fagu moch, ac yn chwilio am y cyfle i arallgyfeirio? Os felly beth am edrych ar y cynllun Pesgi Moch blynyddol, cynllun ar y cyd rhwng Menter Moch Cymru a Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru.

darllenwch mwy

DEC Cymru yn ymestyn Apêl Coronafeirw...

28/04/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Heddiw mae’r Disasters Emergency Committee yn ymestyn eu Apêl Coronafeirws i gynnwys India fel gwlad ychwanegol fydd yn derbyn cymorth dyngarol brys i helpu’r cymunedau tlotaf wrth iddynt wynebu ton aruthrol o achosion o’r Coronafeirws.

darllenwch mwy

Cyfle unigryw i fusnesau ledled Môn a...

28/04/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Arian a Busnes, Newyddion

Mae cynllun Llwyddo’n Lleol 2050 sy'n cael ei redeg gan Menter Môn yn cynnig cefnogaeth unigryw i 15 busnes ledled Môn a Gwynedd ar ffurf cefnogaeth marchnata gan swyddog cyflogedig.

darllenwch mwy

Cyhoeddi Rhifyn y Gwanwyn O'r Pedwar ...

28/04/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Rhifyn Gwanwyn 2021 O’r Pedwar Gwynt wedi cael ei gyhoeddi gyda chyfraniadau gan Ceridwen Lloyd-Morgan, Catrin Ashton ac Rhianwen Daniel.

darllenwch mwy

Dau fwthyn ar werth ym Mhen Llŷn yn c...

27/04/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cyngor Tudweiliog ym Mhen Llŷn wedi lambastio ymddiriedolaeth leol am newid amodau dau dŷ elusennol lleol gan fynd ati i'w gwerthu ar y farchnad agored.

darllenwch mwy