Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 24 cofnodion | Tudalen 1 o 3

S4C yn chwilio am unigolyn i fod yn d...

14/04/2021
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae S4C yn chwilio am unigolyn i gymryd dyletswyddau fel ysgrifennydd bwrdd newydd y Sianel a fydd cydweithio gyda Adran DCMS Llywodraeth Prydain.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn beiriadu rhaglen weit...

14/04/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi beirniadu Rhaglen Weithredu Cymraeg y Llywodraeth ar gyfer y cyfnod 2021-22.

darllenwch mwy

Lansio Ap newydd sy’n dathlu hanes gw...

14/04/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi cyhoeddi lansiad Ap newydd sbon Fframio’n Gorffennol sy'n adrodd hanes gwneud ffilmiau yng Nghymru.

darllenwch mwy

Shane Williams yn ymweld â 50 o gesty...

13/04/2021
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae'r cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol Shane Williams wedi beicio 736.71 milltir, dringo 47,491 troedfedd mwy nag un a hanner gwaith uchder Everest ac ymweld â 50 o gestyll o amgylch Cymru mewn ymgais i ennill teitl y Guinness World Records™ am ymweld â’r mwyaf o gestyll mewn wythnos, ar gefn beic.

darllenwch mwy

Elin Edwards yn rhyddhau sengl newydd

13/04/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Yn dilyn rhyddhau Mêl ddechrau mis Mawrth, mae'r artist Elin Edwards aka Thallo yn dychwelyd gyda'i hail sengl o 2021.

darllenwch mwy

Cyfres Cymry ar Gynfas yn dychwelyd

13/04/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae’r gyfres Cymry ar Gynfas yn ôl yn dechrau nos Fercher yma i ddangos wynebau mwyaf cyfarwydd o Gymru mewn ffordd hollol wahanol.

darllenwch mwy

Angen newid radical yn nhrefn dysgu'r...

12/04/2021
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi lambastio bwriad Cymwsyterau Cymru i gadw TGAU Cymraeg ail iaith yn hytrach na gwireddu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddileu’r cymhwyster a chyflwyno un continwwm addysg Gymraeg i bawb.

darllenwch mwy

Noson wyllt gartref gydag Amgueddfa C...

12/04/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Cafodd 'Amgueddfa dros Nos' newydd ei lansio gan Amgueddfa Cymru heddiw er mwyn ysbrydoli teuluoedd i greu atgofion.

darllenwch mwy

Awdur newydd yn cyhoeddi Harry Potter...

12/04/2021
Categori: Addysg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae awdur newydd, Simon Rodway, wedi ceisio mynd ati i greu yr ‘Harry Potter Cymraeg’ wrth gyhoeddi ei nofel gyntaf i blant, Cadi Goch a’r Ysgol Swynion, gyda Gwasg Y Lolfa.

darllenwch mwy

Joanna Scanlan yn cymryd yr her i ddy...

09/04/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae gan yr actores a’r sgript wraig adnabyddus Joanna Scanlan sawl rheswm dros ddysgu Cymraeg - ond yr un pwysicaf iddi yw gallu cael sgwrs yn y Gymraeg gyda'i nith a hi fydd yn cymryd yr her i ddysgu Cymraeg gyda Mark Lewis Jones yn y bennod olaf o'r gyfres Iaith ar Daith nos Sul yma.

darllenwch mwy