Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 69 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Artist preswyl yn Abaty Ystrad Fflur ...

30/06/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Trwy gydol mis Awst 2021, bydd Rebecca Wyn Kelly, yn rhannu ei hymatebion creadigol i un o olion pwysicaf Cymru, Abaty Ystrad Fflur.

darllenwch mwy

Wythnos gyfan ar S4C yn dathlu traeth...

30/06/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Am wythnos gyfan ym mis Gorffennaf bydd S4C yn cynnig gwledd o raglenni difyr yn dathlu traethau gorau Cymru.

darllenwch mwy

Gwaith cynnal a chadw i ddechrau ym M...

30/06/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Bydd gwaith gwella'n dechrau ar ddiwedd yr haf ym Mhwll Trebeddrod ger Llanelli.

darllenwch mwy

Cyfle olaf i ymgeisio i fod yn rhan o...

29/06/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Mae ITV Cymru, mewn partneriaeth gyda S4C, unwaith eto yn chwilio am ddau berson brwdfrydig sydd eisiau datblygu gyrfa ym myd newyddiaduraeth yn y Gymraeg.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth i addysgu nyrsi...

29/06/2021
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn cynnig cymwysterau nyrsio am y tro cyntaf gyda chyfle i'r myfyrwyr ddysgu hyd at hanner o'i haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg.

darllenwch mwy

Dwyieithrwydd ddim yn broblem i blant...

29/06/2021
Categori: Addysg, Iaith, Iechyd, Newyddion

Nid yw dwyieithrwydd Cymraeg-Saesneg yn broblem i blant sydd â syndrom Down, yn ôl ymchwil newydd ym Mhrifysgol Bangor.

darllenwch mwy

Pedair menter iaith yn lansio cynllun...

28/06/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Mentrau Iaith Gwynedd, Bangor, Conwy a Môn yn lansio cynllun CAMU gyda'i nod yn hyrwyddo busnesau awyr agored sy’n gallu darparu gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg a chynnig profiad Cymreig gwirioneddol i ymwelwyr - gan olrhain ein hanes, enwau llefydd, mytholeg, byd natur a rhoi blas ar y Gymru go iawn.

darllenwch mwy

Anrhydeddu ysgol yng Nghaerfyrddin me...

28/06/2021
Categori: Addysg, Newyddion

Mae ysgol yng Nghaerfyrddin wedi cael ei hanrhydeddu led-led Prydain yng Ngwobrau Addysgu Pearson 2021, a hynny am ei hymrwymiad rhagorol i newid bywydau'r plant mae'r ysgol yn gweithio gyda nhw bob dydd.

darllenwch mwy

O Lanelli i Lesotho - Disgyblion Sir ...

28/06/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Newyddion

Mae disgyblion yn 10 o ysgolion cynradd yn Sir Gaerfyrddin wedi cwblhau taith gerdded rithwir o Lanelli i Thaba Tseka yn Lesotho, fel rhan o'r rhaglen ryngwladol 'Walk the Global Walk'.

darllenwch mwy

C'mon Cymru: neges ysgolion Cymru i'r...

25/06/2021
Categori: Addysg, Chwaraeon, Iaith, Newyddion

O ganol y brifddinas i ogledd Ynys Môn, unodd ysgolion Cymru i ganu'r anthem genedlaethol i gefnogi y tim pêl-droed cenedlaethol ar drothwy'r gem yn erbyn Denmarc yfory.