Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 429 cofnodion | Tudalen 2 o 43

Dathlu 20 mlynedd o effaith llong y P...

20/07/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae llong ymchwil sydd wedi chwarae rhan wrth ddarparu bwyd môr cynaliadwy i ni ac sydd wedi newid ein dealltwriaeth o wyddorau’r eigion yn dathlu 20 mlynedd o wasanaeth i wyddoniaeth ac addysg y mis hwn.

darllenwch mwy

Mae angen gwarchod ein safonau ffermi...

20/07/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Ansawdd yw arwyddair ffermio Cymru a rhaid i ni warchod rhag mewnforio safonau ffermio is wrth i Brydain agor ei masnach i weddill y byd, yn ôl Cadeirydd Hybu Cig Cymru wrth gynulleidfa rhithwir Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru.

darllenwch mwy

Gŵyl Fwyd Ddigidol Amgueddfa Cymru yn...

19/07/2021
Categori: Ar-lein, Bwyd, Newyddion

Bydd Gŵyl Fwyd Digidol Amgueddfa Cymru yn dychwelyd am yr ail waith rhwng 6 a 12 Medi 2021.

darllenwch mwy

Gig y Pafiliwn yn dychwelyd

19/07/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Mae label I Ka Ching yn ddeg oed eleni, ac fel rhan o’r dathliadau, fe fydd rhai o brif fandiau ac artistiaid y label yn cael cyfle i berfformio gyda Cherddorfa’r Welsh Pops wrth i Gig y Pafiliwn ddychwelyd i’r Eisteddfod, gyda’r DJ enwog, Huw Stephens yn cyflwyno, nos Iau, 5 Awst am 21:00.

darllenwch mwy

Hanner miliwn gwerth o grantiau i bro...

19/07/2021
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi cyhoeddi gwerth dros £600,000 o grantiau i 38 o brosiectau ledled Cymru.

darllenwch mwy

Ymunwch yn y Sesiwn Fawr rithiol

16/07/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Fe fydd Sesiwn Fawr Dolgellau yn cyflwyno oriau o gerddoriaeth ynghyd â sesiynau comedi a llên yn rhithiol, ac yn rhad ac am ddim y penwythnos hwn.

darllenwch mwy

Myfyrwyr celf yn trawsnewid cyntedd C...

16/07/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae Myfyrwyr o Ysgol Gelf Coleg Sir Gâr wedi bod yn brysur yn rhoi gweddnewidiad i gyntedd Yr Atom yn ddiweddar. Dros y flwyddyn a hanner diwethaf mae drysau’r ganolfan wedi bod ar gau i’r cyhoedd o ganlyniad i gyfyngiadau’r pandemig gyda gweithgareddau rhithiol arlein yn unig, ond mae’r ganolfan wrthi ar hyn o bryd yn paratoi i ail agor eu drysau – a hynny gyda fflach o liw.

darllenwch mwy

Cwmni teganau Cymraeg yn gweld cynnyd...

16/07/2021
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae cwmni teganau Cymraeg Mwnci sy'n dylunio amrywiaeth fywiog o deganau ac adnoddau Cymraeg eco-gyfeillgar, wedi gweld cynnydd o 250% yn eu gwerthiannau wrth i aelwydydd Cymraeg a di-Gymraeg chwilio am adnoddau addysgol i addysgu eu plant gartref dros y flwyddyn ddiwethaf.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol am hanes lleiafrifoed...

15/07/2021
Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Heddiw cyhoeddir cyfrol newydd gan Seimon Brooks yn mynd ati archwilio hanes lleiafrifoedd ethnig yn y Gymru Gymraeg.

darllenwch mwy

Lleuwen yn rhyddhau cân newydd ar lab...

15/07/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Yr artist Lleuwen Steffan yw'r cyntaf i ryddhau cynnyrch ar Label Eg sef label newydd sbon yr Eisteddfod Genedlaethol.

darllenwch mwy