Arddangosfa gelf yn dod â Dementia a’r Dychymyg i Fangor

17/08/2015

Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Sunflowers Mats Fastrup

Bydd gwaith celf sy'n rhan o brosiect ymchwil i'r clefyd dementia yn cael ei arddangos mewn siop ym Mangor am y tro cyntaf. 

 

Mae’r gwaith hwn yn ffrwyth cydweithio rhwng y prosiect Dementia a’r Dychymyg Prifysgol Bangor ac Age Cymru, gyda’r elusen i bobl hŷn wedi agor eu siop ym Mangor i'r astudiaeth, gan ddarparu defnydd o'u ffenestr siop a gofod wal i arddangos gwaith a wnaed gan gyfranogwyr yn yr astudiaeth yn ardal Gogledd Cymru. 

 

Dywedodd Ruth Jones, Swyddog Datblygu Manwerthu Age Cymru, “Rydym wrth ein boddau i fod yn rhan o arddangosfa mor arloesol a chyffrous”. 

 

Yn ôl Ruth Jones, “Fel yr elusen genedlaethol ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru, mae gan Age Cymru hanes hir sefydlog o ymgyrchu a chefnogi pobl hŷn yr effeithir arnynt gan ddementia, yn ogystal â theuluoedd a gofalwyr”. 

 

“Rydym hefyd yn cynnal gŵyl gelfyddydau flynyddol o'r enw Gwanwyn sy'n dathlu creadigrwydd mewn bywyd diweddarach, ac felly mae’n cydweddu â phrosiect Dementia a’r Dychymyg Prifysgol Bangor yn berffaith”.

 

Gwaith celf

 

Cafodd y gwaith celf a gynhyrchwyd gan gyfranogwyr yn yr astudiaeth o Ogledd Cymru ei arddangos mewn orielau yn Sir Ddinbych yn dilyn 12 wythnos o ymgysylltu, yn gwylio a gwneud celf gydag artist proffesiynol. Bydd yr arddangosfa hon yn mynd â’r gwaith i leoliad newydd, ac yn rhoi cyfle i gynulleidfa newydd weld y gwaith drostynt eu hunain. 

 

Mae'r arddangosfa yn cael ei churadu’n fedrus gan Wasanaeth Celfyddydau Cyngor Sir Ddinbych, partneriaid cydweithredol yng Ngogledd Cymru. Bydd yr arddangosfa ar agor o Awst 26 tan Fedi 13. Mae'r siop ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn 9am – 5pm.

 

Cynhelir digwyddiad arbennig ddydd Mercher 26 o Awst am 11am yn y siop Age Cymru ar Stryd Fawr Bangor. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru