Arddangosfa I'r Byw yn agor yn Storiel Bangor

05/10/2018

Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae’r arddangosfa I’r Byw wedi agor yn Storiel, Bangor sy’n mynd ati trwy gelfyddyd gain i edrych ar brofiadau emosiynol bywyd.

Mae’r arddangosfa yn dehongli themâu oesol mewn ffordd gyfoes a gwahanol drwy farcio, lliwio, tyllu, datgymalu a thrawsnewid dodrefn ‘newydd-anedig’ gan y saer a’r artist Rhodri Owen, sydd yn archwilio sut mae profiadau bywyd heddiw - llawenydd, trallod, etifeddiaeth ac amgylchedd yn gadael eu hôl arnom i gyd.

 

Yn 2017 fe ddaru Rhodri dylunio a chreu Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol, ac yma mae’n cyfuno ei brofiad o greu dodrefn crefftus gyda’i gefndir Celf. Gweithiodd Rhodri gydag wyth artist gwadd ac wyth grŵp gwahanol mewn sesiynau creadigol ar draws Cymru i greu gwaith unigryw sydd yn adlewyrchu eu profiad o fyw.

 

Yn Storiel cafwyd sesiwn greadigol gyda Criw Celf dan arweiniad yr artist gwadd Rebecca F. H. Hardy, wrth iddynt gyd weithio efo Rhodri i addasu cadair deircoes trwy ei lifio a’i llachareiddio – sydd i’w weld fel rhan o’r arddangosfa.

 

Hen grefft 

 

Dywedodd Rhodri: “Wrth ddefnyddio offer llaw a hen ddulliau traddodiadol o weithio coed, dwi’n creu dodrefn unigryw i alw a gofyn. Yn saer coed pedwerydd cenhedlaeth, mae arddel hen grefft a dysgu mwy amdani wrth ei hymarfer yn bwysig i mi.

 

“Dysgais y pethau elfenol gan Paul Sellers, crefftwr o adnabyddir hyd a lled y byd, a gweithiais ar fy mhen fy hun ers hynny gan gwblhau nifer o gomisiynau mewn arddulliau gwahanol i nifer o wahanol bobol.”

 

Mae’r arddangosfa ‘I’r Byw’ i’w weld yn Storiel, Bangor hyd at 3 Tachwedd. Mae Storiel ar agor Mawrth - Sadwrn o 11am hyd 5pm.