Arddangosfa o waith Quentin Blake yn dechrau

14/07/2016

Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Fe fydd arddangosfa Quentin Blake: Inside Stories yn dechrau yn Amgueddfa Caerdydd ddydd Sadwrn yma.

Mae Quentin Blake yn adnabyddus fel un o ddarlunwyr pwysicaf a mwyaf poblogaidd y byd ac yn fwy fel darlunydd llyfrau yr awdur plant Roald Dahl. 

 

Bydd yr arddangosfa hon yn taflu cipolwg unigryw ar ei greadigaethau mwyaf nodweddiadol a phoblogaidd – o’i ddarluniau ar gyfer The Twits a Danny the Champion of the World gan Roald Dahl, i’w lyfrau ei hun fel Clown, The Boy in The Dress gan David Walliams a myrdd o awduron eraill megis John Yeoman, Russell Hoban a Michael Rosen.

 

Gellir gweld y brasluniau a’r paneli stori cynharaf – nifer yn cael eu dangos am y tro cyntaf – law yn llaw â’r gwaith gorffenedig i ddangos esblygiad ei syniadau wrth gydweithio’n agos gyda’i awduron. Byddwn yn gweld yr amrywiaeth eang o dechnegau a deunyddiau a ddefnyddir gan Blake, a’i grefft yn amrywio’r defnydd o baent dyfrlliw a phastel i gyfleu naws llyfr penodol a’i gymeriadau, wrth iddo greu ei weithiau unigryw.

 

Ar y cyd

 

Curadwyd yr arddangosfa ar y cyd gan Quentin Blake a Claudia Zeff ar gyfer agoriad yr House of Illustration, y ganolfan ar gyfer crefft darlunio ym Mhrydain.

 

Noddir yr arddangosfa yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd gan Lywodraeth Cymru, fel rhan o ddathliadau canmlwyddiant geni Roald Dahl a gynhelir yng Nghymru drwy gydol 2016. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru