Arddangosfa yn dathlu Blwyddyn y Môr

22/08/2018

Categori: Celfyddydau, Newyddion

Dros y misoedd diwethaf, mae grŵp o oedolion ag anableddau dysgu yng nghanolfan gwasanaethau dydd Canolfan Padarn, Llanbadarn ger Aberystwyth wedi bod yn gweithio gydag artist llwybr celf lleol Jeni Pain.

Fe wnaethant archwilio pwnc 'Blwyddyn y Môr' mewn seramig, gan gynnwys trafod yr hyn y mae'r môr yn ei olygu i ni, yr hyn rydym yn ei garu am Aberystwyth a'r materion sy'n ymwneud â llygredd plastig.

 

Mae'r manteision therapiwtig o ymgysylltu â chelf a gweithio gyda clai yn adnabyddus ac mae'r grŵp wedi canolbwyntio ar weithio ar y cyd, meithrin ysbryd o dîm a chynhwysiant, dysgu a defnyddio sgiliau newydd yn ogystal ag atgyfnerthu ac adeiladu ar sgiliau presennol, gan gydnabod a dathlu cyfranogwyr unigol a'u hamrywiaeth yn ogystal â herio rhagdybiaethau.

 

Gyda chefndir mewn gweithio ym maes anabledd dysgu, mae Jeni yn angerddol am y manteision o ymgysylltu â chelf a chyfrwng clai yn arbennig ar gyfer lles a'r cyfle i ddatblygu sgiliau a hyder unigolyn. Dywedodd Jeni, “Bu'n bleser gweithio gyda'r grŵp. Mae'n wych arddangos eu gwaith i bobl weld yr hyn rydym wedi'i gyflawni”.

 

Penllanw’r prosiect oedd arddangosfa o'r gwaith yn Swyddfeydd y Cyngor, Canolfan Rheidol, o 30 Gorffennaf i 3 Awst.

 

Cyfleoedd cyfoethog

 

Dywedodd y Cynghorydd Alun Williams sydd â chyfrifoldeb am Wasanaethau Oedolion, “Mae arddangosfa Canolfan Padarn yn dathlu ‘Blwyddyn y Môr’ yn ysblennydd ac roedd o’n glir i weld yr amser a’r gwaith aeth mewn i’w greu. Da iawn i’r holl dîm! Mae’n braf i glywed am y cyfleoedd cyfoethog yma sydd ar gael i’n ddefnyddwyr gwasanaeth.”

 

Er bod yr arddangosfa wedi dod i ben, gall eitemau gael eu prynu trwy gysylltu â Darren Phillips yng Nghanolfan Padarn ar 01970 624907.