Argymhellion Cyngor Caerdydd yn andwyol i addysg Gymraeg

15/11/2017

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg yn galw ar gabinet Cyngor Caerdydd i wrthod argymhellion sy’n cael ei gweld yn andwyoli Addysg Gymraeg.

Mewn llythyr gan y mudiad,  maent yn galw ar gabinet Cyngor Caerdydd i wrthod argymhellion all fod yn andwyol i dwf addysg Gymraeg yn y ddinas. 

 

Mae disgwyl i adroddiad fynd gerbron y cabinet yfory sy’n cynnig newidiadau pellgyrhaeddol i drefniadau Derbyn i Ysgolion yn 2019/10.

 

Mewn llythyr at y Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Sarah Merry, Dirprwy Arweinydd ac Aelod dros Addysg a holl aelodau’r Cabinet, mae Nona Gruffudd-Evans ar ran Pwyllgor RhAG Caerdydd yn beirniadu’r adroddiad am “ddiffyg ystyriaeth i’r Gymraeg” ac am “fethiant llwyr i amgyffred anghenion penodol addysg Gymrae.”

 

Diffyg ystyriaeth

 

Mae’r llythyr yn dweud,’Yn ei gyfanrwydd, mae’r diffyg ystyriaeth i’r Gymraeg yn yr adroddiad a’r argymhellion yn dorcalonnus, yn wir, prin yw’r gyfeiriadaeth at Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2017-20 Cyngor Caerdydd, sy’n ddogfen statudol o ran cynllunio darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y ddinas. Yn wir, nid ydym yn ymwybodol bod y dogfennau hyn wedi mynd gerbron y Fforwm Addysg Gymraeg, sy’n gyfrifol am fonitro a gwerthuso cynnydd mewn perthynas â’r gwaith hwnnw. ‘

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru