Arian i foderneiddio saith llyfrgell

17/04/2015

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Llyfrgell Caerdydd yn cael ei foderneiddio

Bydd amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd ledled Cymru yn elwa ar bron i £2.7 miliwn yn y cylch diweddaraf o arian grant gan Lywodraeth Cymru.

 

Bydd yr arian yn canolbwyntio'n bennaf ar gefnogi amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd yn unol ac argymhellion a wnaed yn adroddiad y Farwnes Andrews ar ddiwylliant a thlodi.

 

Mae'r arian yn cynnwys £1 miliwn i foderneiddio saith o lyfrgelloedd cyhoeddus yn Abergwaun, Glyn Ebwy, Blaenafon, Porthmadog, Glannau Dyfrdwy, Caerdydd a Phowys.

 

Bydd yr £1.7 miliwn sy'n weddill yn cael ei ddefnyddio i helpu i ehangu mynediad ac annog pobl i ddefnyddio'r casgliadau ac amrywiol sydd gan Gymru i'w cynnig mewn amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd ledled y wlad, gan gynnwys £235,000 ar gyfer rhaglenni i gynyddu nifer defnyddwyr, yn enwedig rhai sy'n byw mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf.

 

Defnyddir £255,000 i sefydlu Gwasanaeth Llyfrgell Digidol, fel y bo cwsmeriaid yn gallu cael gafael ar wasanaeth e-lyfrau ac e-gylchgronau yn rhad ac am ddim ar gyfer Cymru gyfan, yn ogystal â llyfrau llafar am ddim a ffynonellau cyfeirio am ddim.

 

Dywedodd y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Ken Skates fod y arian wedi ei anelu at ehangu mynediad pobl i lyfrgelloedd ac amgueddfeydd, “Mae'n bleser mawr gennyf gyhoeddi bron i £2.7 miliwn ar gyfer ein hamgueddfeydd, ein harchifau a'n llyfrgelloedd. Mae trechu tlodi yn ganolog i'n polisi cymunedol yng Nghymru, a dyna pam fy mod wedi ymrwymo i sicrhau y bydd yr arian hwn yn cael ei ddefnyddio i ehangu mynediad at ddiwylliant mewn rhai o'n hardaloedd mwyaf difreintiedig.”

 

Ychwanegodd, “Rwyf eisiau i Gymru fod y genedl fwyaf creadigol yn Ewrop, ac i wneud hyn mae'n hollbwysig fod pawb yn gallu cael mynediad at y trysorau sydd ar gael yn ein hamgueddfeydd, ein harchifau a'n llyfrgelloedd, a chael eu hysbrydoli ganddynt.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net