Aristiaid cyfoes yn dod at ei gilydd i ryddhau sengl Mae'r Dydd wedi dod

23/04/2021

Categori: Cerddoriaeth, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Cwmni Recordiau Sain wedi rhyddhau sengl newydd 'Mae'r Dydd wedi Dod' sy'n fersiwn newydd sbon ar gân wreiddiol oddi ar sioe gerdd Pum Diwrnod Ryddid gan Cwmni Theatr Maldwyn ym 1988. Mae rhai o artistiaid cyfoes Cymru wedi dod at ei gilydd 'i godi'r gwres' ar drothwy etholiadau'r Senedd fis nesaf.

Disgrifiwyd safiad gweithwyr Llanidloes dros egwyddorion y Siartwyr yn 1839 fel “the first working class movement in the world”. Ac er mai am bum diwrnod yn unig y parodd y gwrthryfel cyntaf hwnnw, roedd yn ddechrau ar broses a newidiodd ddemocratiaeth a hawliau gweithwyr gwledydd Prydain am byth. Roedd sioe Cwmni Theatr Maldwyn yn 1988 “Pum Diwrnod o Ryddid” yn seiliedig ar y digwyddiad hanesyddol hwnnw, ac o’r sioe honno y daw’r gân “Ar Noson fel Hon”, sy’n sail i’r fersiwn newydd yma: “Mae’r dydd wedi dod / Let us be free”.

 

Wrth nesu at etholiad  Senedd Cymru ar Fai 6ed eleni, trawyd nifer o gantorion Cymru fod y dyhead am ryddid i Gymru, a chaniatau’r bleidlais i bobl ifanc 16 oed, yn adleisio llawer iawn o ddyheadau gweithwyr Llanidloes yn 1839, ac addaswyd y geiriau gwreiddiol i adlewyrchu hynny.

 

Codi'r gwres

 

Ar Ebrill 12fed, daeth aelodau band Bwncath, Jalisa, Elis Derby, Ifan Pritchard o’r band Gwilym, Betsan a Martha Ceiriog, Gwenan Gibbard a Gwilym Bowen Rhys, dan gyfarwyddyd Osian Candelas ynghyd i Stiwdio Sain, gan ofalu cadw pellter priodol, a dyma’r canlyniad. Cân wefreiddiol i godi’r to, ac i godi’r gwres ar gyfer etholiad a all fod yn allwedd bwysig i Gymru’r dyfodol.

 

Mwynhewch y fideo!