Arrividerci! Yr asgellwyr arwrol Shane ac Ieuan yn mynd ar daith fawr i’r Chwe Gwlad

06/01/2022

Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Newyddion

Chwe dinas godidog. Dau asgellwr rygbi chwedlonol. Un taith oddi cartref epic.

Yn y gyfres, 6 Gwlad Shane ac Ieuan, sy’n cychwyn ar nos Fercher 12 Ionawr, bydd y dewin Shane Williams a chyn-gapten Cymru Ieuan Evans yn mynd ar wibdaith i ymweld â chwe prifddinas y Chwe Gwlad - Caerdydd, Rhufain, Paris, Caeredin, Llundain a Dulyn - cyn i’r torfeydd gyrraedd.

 

Yno, mi fyddan nhw’n ymweld â phob stadiwm gan hel atgofion melys a chwerw, mwynhau’r diwylliannau a danteithion amrywiol, a rhannu gwydryn neu ddau gydag arwyr rygbi rhyngwladol, gan gynnwys Martin Castrogiovanni, Gerald Davies a Will Carling.

 

Dros dair pennod, mi fyddwn yn clywed hanesion o deithiau chwedlonol a fu, a rhoi blas amserol o bencampwriaeth ryngwladol orau’r byd i gefnogwyr rygbi. Ond sut bydd y ddau yn dod ymlaen gyda’i gilydd? Wel, does dim diffyg edmygedd rhwng y ddau!

 

Meddai Shane: "Roedd Ieuan just yn legend, ac mae fe dal yn legend. Bob tro oedd Cymru’n sgori, fi’n credu mai ond Ieuan Evans oedd yn sgorio, a dyna beth fi’n cofio. So i fynd ar y daith yma gydag Ieuan, fi’n hapus iawn. Bydd e’n neis i fynd o amgylch Ewrop gydag un o’r chwaraewyr gorau sydd wedi bod yng Nghymru."

 

Ychwanega Ieuan: "Cael pobl off eu penolau ac ar eu traed yn sgrechian am fwy a mwy - dyna beth oedd Shane yn gallu gwneud. Dros y 10 mlynedd oedd Shane yn chwarae dros Gymru, roedd chwaraewyr yn mynd yn fwy ac yn fwy o seis, ond fe ddangosodd Shane fod seis ddim yn mynd i stopio fe rhag disgleirio ar y llwyfan rhyngwladol a chodi i frig y gêm.

 

"Fi’n edrych mlaen i fynd nôl i’r llefydd fi di chwarae, a chael edrych a chofio nôl am y bobl oeddwn i’n chwarae yn eu herbyn, y ffrindiau ti’n creu a’r cofion cynnes sydd yn aros gyda thi - a’r poen hefyd wrth gwrs!"

 

Cyn hedfan i ffwrdd am Rufain, mae’r daith yn cychwyn yng Nghaerdydd, ble mae’r ddau yn rhannu straeon wrth iddynt ail-fyw'r daith bws araf i ganol y ddinas.

 

"Yr agosaf da chi i’r stadiwm, mae’r nyrfs yn dechrau cicio mewn," meddai Shane. "Pa bynnag gêm yw e, os wyt ti’n chwarae i Gymru neu Amman United yn Division Three West, yr un teimlad yw e. Wedyn ti’n cyrraedd Caerdydd a gweld maint y stadiwm, a phobl ym mhobman - mae e fel zombie apocalypse! Maen nhw i gyd yna gyda’i crysau a’i daffodils ac yn barod i fynd.

 

"Ni’n lwcus da fe, dyma’r lle gorau yn y byd i chwarae rygbi a’r lle gorau yn y byd i wylio rygbi. Mae’n wahanol, mae’n unigryw, mae’n sbesial." meddai Ieuan.

 

"O ydi. Y stadiwm gorau yn y byd."

 

Gwyliwch 6 Gwlad Shane ac Ieuan am 9.00yh ar Nos Fercher 12 Ionawr ar S4C, neu ar alw ar S4C Clic.