Arwydd Gaeleg yn lle un Cymraeg mewn siop yn Abertawe

02/11/2014

Categori: Iaith, Newyddion

Cafodd yr arwydd ei osod y tu allan i archfarchnad Asda yn Nhreforys

Mae archfarchnad wedi gaddo tynnu arwydd ddwyieithog i lawr o siop yn Abertawe, gan ei fod yn cynnwys gair mewn Gaeleg yn hytrach na'r Gymraeg.

Mae Asda wedi gaddo cywiro'r arwydd, gan ddweud: "Diolch i'r siopwr craff wnaeth sylwi ar y camgymeriad. Bydd arwyddion newydd yn cael eu gosod yn fuan."

Daw'r camgymeriad ddyddiau ar ôl i archfarchnad yn Aberystwyth ymddiheuro am arwydd Cymraeg ar beiriant arian oedd yn cynnig "codiad am ddim".

 

Ffynnonell: Gwefan BBC Cymru Fyw

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net