Awdures Gymraeg yn cyrraedd yr rhestr fer mewn gwobr ryngwladol

28/03/2017

Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae awdures Gymraeg wedi cyrraedd rhestr fer Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas.

Llwyddodd Alys Conran i gyrraedd y rhestr fer gyda’i nofel Pigeon, sef ei nofel gyntaf, sy’n ddarlithydd ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Bangor, y llynedd. Cafodd Pijin, y fersiwn Gymraeg o’r nofel, ei haddasu gan Sian Northey. Cyhoeddir y ddwy nofel gan Parthian.

 

Sefydlwyd y wobr yn 2006, ac mae'n cael ei ystyried yn un o'r anrhydeddau sydd â'r bri mwyaf i ysgrifenwyr ifanc, gan gynnig gwobr ariannol o £30,000.

 

Caiff y wobr o £30,000 ei dyfarnu i'r darn gorau o waith wedi'i gyhoeddi'n Saesneg, sydd wedi'i ysgrifennu gan awdur 39 mlwydd oed neu iau. Bwriad y wobr yw cydnabod a chefnogi awduron mawr y dyfodol yn ogystal â chydnabod etifeddiaeth Dylan Thomas, a ysgrifennodd y rhan fwyaf o'i waith gorau tra yn ei ugeiniau.

 

Gwreiddioldeb

 

Dywedodd cadeirydd y panel beirniadu, yr Athro Dai Smith: “O'r rhestr hir drawiadol o 12 o ddarnau llenyddol o bob cwr o'r byd, penderfynodd y beirniaid, ar ôl trafodaeth hir, ar chwe darn o waith syfrdanol o ran eu hansawdd a’u gwreiddioldeb. Mae gennym nofel fer o Sri Lanka, dau gasgliad o straeon byrion, un o Awstralia a’r llall o’r Unol Daleithiau, casgliad o gerddi a nofel gan awduron o Loegr, a nofel gyntaf gan awdures o Gymru. Maent i gyd yn enillwyr ynddynt hwy eu hunain, ond bydd yr enillydd, a fydd yn derbyn y wobr ar 10 Mai, yn sicrhau unwaith eto, bod Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe yn rhyfeddu ac yn difyrru darllenwyr ledled y byd”.

 

 

Mae’r panel beirniadu eleni hefyd yn cynnwys: Kurt Heinzelman (bardd ac ysgolhaig); Alison Hindell (Pennaeth Drama Sain DU i’r BBC); yr Athro Sarah Moss (nofelydd ac ysgolhaig), a Prajwal Parajuly (awdur).

 

Datgelir yr enillydd mewn seremoni arbennig yn Neuadd Fawr Prifysgol Abertawe ar ddydd Mercher 10 Mai, fel rhan o ddathliadau Dydd Dylan ar 14 Mai.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru