Awen Iwan ar e-lyfr

25/11/2014

Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Twm Morys, golygydd cyfrol sy’n trafod gwaith Iwan Llwyd yn meddwl y byddai’r bardd ei hun yn falch o wybod bod y llyfr rŵan ar gael fel e-lyfr.

 

Mae Awen Iwan, cyfrol a ymddangosodd mewn print yn ystod yr haf eleni, bellach ar gael fel e-lyfr. Gellir ei lawrlwytho ar www.gwales.com ac mae fersiwn Kindle ar gael ar Amazon.

 

Mae’r gyfrol, gan Gyhoeddiadau Barddas, yn edrych ar waith un o feirdd pwysicaf Cymru trwy lygaid cyd-feirdd a chyfoedion fel Myrddin ap Dafydd,  Guto Dafydd, Manon Wynn Davies, Gwyn Thomas, Iwan Bala, Osian Rhys Jones, Llion Jones, Alan Llwyd a Twm ei hun.

 

“Roedd o yn un garw iawn am ddefnyddio negeseuon testun, roedd o’n anfon degau, miloedd ohonyn nhw,” meddai Twm.

 

“Dwi’n meddwl y byddai o wrth ei fodd yn meddwl bod y llyfr yma rŵan yn e-lyfr, a’r testun a’r lluniau  ar gael ar flaenau bysedd pobol ar y sgrîn.”

 

Mae’r e-lyfr yn cynnig astudiaeth fanwl o waith y bardd fu farw yn 2010. Ond mae’n fwy na hyn, yn ôl Twm.

 

“Mae o yn llyfr difyr, hawdd ei ddarllen. Ydi, mae o yn edrych yn fanwl ar waith Iwan ond  hefyd mae o yn ddarlun o’r dyn yn ogystal a’i gerddi, gan bobol oedd yn ei adnabod o.”

 

Mae’r e-lyfr hefyd yn cynnig  lluniau gan Iwan Bala a’r ffotograffydd Marian Delyth, yn dathlu cyfraniad enfawr Iwan Llwyd fel bardd, ac yn bwrw golwg drwyadl ar ei gerddi.

 

Meddai Elena Gruffudd, Golygydd Cyhoeddiadau Barddas: “Rydyn ni yn falch iawn o allu cynnig Awen Iwan ar ffurf e-lyfr.  Mae hon yn gyfrol fydd yn hynod ddefnyddiol i ddisgyblion a myfyrwyr sydd yn astudio gwaith Iwan, felly mae'n braf gallu cynnig y gyfrol mewn fformat a fydd yn apelio at genhedlaeth iau o safbwynt gwneud gwaith ymchwil a darllen - boed hynny ar ffôn, i-pad neu Kindle.

 

“Mae Awen Iwan  yn gyfrol ddifyr a darllenadwy iawn ac yn ychwanegiad pwysig at e-lyfrau sy'n cael eu darparu gan nifer o gyhoeddwyr Cymraeg erbyn hyn.”

 

Mae Twm Morys ar gael am gyfweliadau.

 

Awen Iwan (Gol. Twm Morys), Cyhoeddiadau Barddas.

Pris y llyfr: £9.95. Pris yr e-lyfr: £8.95

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net