Beicwraig o Gaerfyrddin yn cystadlu yn Nhaith y Merched

06/06/2019

Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mae’r feicwraig o Gaerfyrddin, Manon Lloyd wedi cadarnhau ei bod hi wedi cael ei dewis i gystadlu yn Nhaith y Merched, a fydd yn cyrraedd ei grand finale yn Sir Gaerfyrddin, ddydd Sadwrn, Mehefin 15.

Mae Manon, o Gaerfyrddin, yn gobeithio y bydd y torfeydd o bobl leol yn ei sbarduno wrth iddi gystadlu â beicwyr benywaidd gorau'r byd fel rhan o'i thîm, Drops.

 

Yn gyn-aelod o Towy Riders, dechreuodd y ferch 22 oed ei gyrfa rasio ar felodrom hanesyddol Caerfyrddin, lle bydd hi'n croesi'r llinell i gychwyn Cymal Chwech ras beicio ffordd fwyaf gwledydd Prydain.

 

Mae sôn mai hwn yw cymal mwyaf heriol y ras, lle bydd 96 o feicwyr yn cystadlu â'i gilydd mewn cyfres o sbrintiau a dringfeydd tra'n mwynhau y golygfeydd syfrdanol o'r Mynydd Du, a beicio trwy Ddyffryn Aman a Chwm Gwendraeth cyn cyrraedd y llinell derfyn ym Mharc Gwledig Pen-bre.

 

Disgwylir y bydd miloedd o bobl yn dod i sefyll ar hyd y llwybr i sbarduno'r beicwyr a rhoi croeso cynnes i Sir Gaerfyrddin iddyn nhw a'n hymwelwyr.

 

Gobaith y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yw y bydd y torfeydd o bobl yn gwneud llawer o sŵn i helpu Manon i elwa i'r eithaf ar ei mantais o feicio yn ei hardal leol.

 

Ras arbennig

 

"Bydd hon yn ras arbennig i Manon," dywedodd. "Mae hi wedi beicio ledled y byd yn cystadlu i Brydain Fawr, ac mae cael ei dewis gan ei thîm i rasio Taith y Merched yn ardderchog.

 

"Mae Manon yn falch o'i gwreiddiau yn Sir Gaerfyrddin, mae ei theulu yn byw ac yn ffermio ger Cydweli, ac mae hi bob amser yn siarad yn annwyl am ei hamser gyda Towy Riders yn ein felodrom ffantastig yng Nghaerfyrddin.

 

"Rwy'n gwybod ei bod hi wedi manteisio ar gyfle i ddod adref i ymarfer ac ymgyfarwyddo â Chymal Chwech sy'n cynnwys llawer o'n cymunedau a rhai o'n golygfeydd gorau.

 

"Rwy'n wir obeithio y bydd pobl yn dod i roi bloedd o anogaeth iddi."

 

Er y bydd helpu ei thîm i ennill Taith y Merched yn her i Manon, mae hi'n hen gyfarwydd â phodiwm yr enillwyr.

 

Yn 2014 daeth yn gyntaf yn y ras ymlid i dimau a phwyntiau ym Mhencampwriaeth Ewropeaidd ar y trac i dimau iau. Yn 2016 enillodd ddwy fedal aur gyda'i thîm (Madison) yng Nghwpan Trac UCI y Byd, yna daeth yn gyntaf yn y ras ymlid i dimau ym Mhencampwriaeth Trac Ewrop dan 23 oed, ac enillodd y fedal efydd yn y ras ymlid i dimau arall ym Mhencampwriaeth Trac Ewrop.

 

 

 

 

 

Yn 2017 enillodd gymysgedd o'r trydydd a'r ail safle yn ogystal ag ennill medalau arian ac efydd yn y Pencampwriaethau Ewropeaidd, Cenedlaethol a Beicio Trac y Byd.

 

Yn 2018 roedd hi'n aelod o Dîm Prydain Fawr yng Ngemau'r Gymanwlad ar yr Arfordir Aur yn Awstralia.

Mae Taith Merched OVO Energy yn dod i Sir Gaerfyrddin am y tro cyntaf, ar ôl llwyddiant y sir wrth gynnal ras Taith Prydain y Dynion ym mis Medi y llynedd.

 

I gael manylion y llwybr cyfan a gwybodaeth am gau ffyrdd, digwyddiadau lleol a ffyrdd i gymryd rhan, ewch i wefan y cyngor https://www.carmarthenshire.gov.wales/.