Beth yw'r flaenoriaeth i drafnidiaeth yng Nghymru?

A470 Bwlch yr Oerddrws

Mae’r drafodaeth dros y sustem drafnidiaeth yng Nghymru wedi bod yn bwnc llosg dros y degawdau gan deithwyr sy’n teithio yn gyson rhwng de a gogledd ac mae Lleol.cymru wedi comisiynu arolwg i ganfod barn y cyhoedd am y flaenoriaeth i’r dyfodol.  

 

Mae’r brif-ffordd sy’n cysylltu’r ddau ben o’r wlad sef yr A470 wedi cael ei wella mewn mannau ond mae’n parhau yn brosiect sydd ymhell o gael ei orffen, gyda rhai mannau o’r ffordd heb ei newid ers y 1960au. Y gwasanaeth tren rhwng y De a'r Gogledd sy’n cymryd yr amser byraf, ond mae'n rhaid teithio trwy Loegr ac mae’r daith yn cymryd bron i 5 awr, ychydig yn hirach na theithio ar dren o Fangor i Lundain sy’n llawer pellach.

 

Gwasanaeth awyr

 

Mae’r gwasanaeth awyr rhwng Fali a Maes awyr Caerdydd hefyd yn opsiwn i rai, ond ychydig iawn o bobl sy’n cymryd y dewis hwnnw. Felly beth yw’r ateb? Fe gafodd ymgyrch ei lansio yn ddiweddar yn galw am ail-sefydlu lein reilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth, ynghyd a’r lein rhwng Bangor i Afonwen ger Pwllheli a fyddai’n uno sustem reiffordd Cymru ond mae eraill yn dadlau fod angen gwella’r A470 yn aruthrol er mwyn sicrhau fod Cymru yn uno’n economaidd. 

 

Mewn cyfnod o galedi ariannol a thoriadau, mae cyfiawnhau gwario ar y sustem drafnidiaeth yn debygol o fod yn anodd ond er mwyn i’r wlad fod yn weithredol, mae’r cydrannau hyn yn hanfodol ar gyfer ffyniant economaidd.

 

Arian Ewropeaidd

 

Mae rhai yn dadlau fod angen manteisio ar y rownd nesaf o arian Ewropeaidd (os ydym yn parhau yn aelod o’r Undeb Ewropeaidd hynny ydi) gan ei wario ar isadeiledd y wlad sef y sustem drafnidiaeth fel y gwnaeth Gweriniaeth Iwerddon gyda arian Amcan 1 ar ddechrau'r mileniwm. 

 

Mae Lleol.cymru heddiw yn lansio arolwg arbennig yn holi barn y cyhoedd am y flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru a San Steffan wrth daclo sustem drafnidiaeth Cymru.  Dyma’r cwestiwn: 

 

Beth yw'r flaenoriaeth i drafnidiaeth yng Nghymru?

 • A.
  Agor lein reilffordd Caerfyrddin- Aberystwyth ac Afon Wen i Fangor
 • B.
  Gwella'r A470
 • C.
  Adeiladu ffordd osgoi newydd i Gasnewydd
 • D.
  Cynyddu'r gwasanaeth awyr rhwng de a gogledd
 • E.
  Trydaneiddio lein Caergybi i Lundain

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)

A
33%

B
54%

C
4%

D
7%

E
2%

Sylwadau

Linda Jones - 28/05/2015 - 08:15 pm

Mae'n hen bryd buddsoddi yn y Gorllewin.