Blas ar fywyd 2,000 o flynyddoedd yn ôl yn Sain Ffagan

10/02/2016

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd cyfle i ymwelwyr yn Amgueddfa Werin Cymru San Ffagan gael blas ar fywyd 2,000 o flynyddoedd yn ôl.

Mae’r Amgueddfa wedi ail-greu fferm o’r Oes Haearn, ac mae’r tai crynion godidog nawr ar agor ar gyfer ymweliadau cyffredinol ar benwythnosau a gwyliau ysgol.

 

Mae Bryn Eryr yn gyfle i brofi bywyd yng Nghymru cyn goresgyniad y Rhufeiniaid. Mae’r adeilad wedi’i seilio ar safle archaeolegol ar Ynys Môn. Bu llu o wirfoddolwyr, plant ysgol a grwpiau cymunedol yn helpu i adeiladu’r ddau dŷ crwn. Clom, sef cymysgedd o fwd, clai a gwellt, yw’r waliau trwchus, ac mae dau do gwellt siâp côn ar ben yr adeilad. Trwy gydol wythnos hanner tymor bydd arddangosiadau hanes byw ar fywyd a chrefftau’r Oes Haearn.

 

Gem ffwrdd ganoloesol

 

Gallwch hefyd gamu ymlaen ychydig ganrifoedd a rhoi cynnig ar gemau bwrdd canoloesol yn ein sesiynau i’r teulu ar ddyddiau Llun, Mawrth a Mercher. Neu, os am fod yn fentrus, beth am archebu lle ar ein taith ysbrydion arbennig i blant (Gwener 19 a Sadwrn 20 Chwefror am 5.45pm) - cyfle i weld ochr arall i Gastell Sain Ffagan gyda’r hwyr, gydag awr o hwyl brawychus i’r teulu. Mae mis Chwefror yn adeg berffaith i alw draw i fferm Llwyn yr Eos i ddymuno blwyddyn newydd dda i’r moch a’r ieir, neu gallwch ymweld ag un o’n crefftwyr - y gwehydd, melinydd, clocsiwr neu’r gof - yn eu gweithdai.

 

Mae Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru o fewn taith fer ar y bws o ganol Caerdydd. Dyma atyniad awyr-agored mwyaf Cymru mewn tiroedd a choetir 100 erw a mwy.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru