Blogwyr o'r Eidal yn canu clodydd Cig Oen Cymru

01/11/2018

Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Fel canlyniad i daith ymchwil i Gymru yn ddiweddar, mae blogwyr bwyd o’r Eidal wedi bod yn canu clodydd Cig Oen Cymru ar y cyfryngau cymdeithasol yn yr Eidal.

Mae Eidalwyr yn cael eu cydnabod fel cenedl sy’n gwerthfawrogi bwyd da. Fe wnaeth Hybu Cig Cymru wahodd Roberta Castrichella, Sara Milletti ac Elisa di Rienzo, tri o brif blogwyr bwyd a ffordd o fyw yr Eidal.

 

Mae’r tri yn adnabyddus yn yr Eidal, sydd yn farchnad allweddol i Gig Oen Cymru PGI, ac maen nhw’n cynnig gwybodaeth am fwyd a theithio i’w darllenwyr. Gyda’i gilydd, mae ganddyn nhw dros 53,000 o ddilynwyr, a chyfran sylweddol o’r rhain yn bobl ifainc.

 

Mwynhaodd y tri blogiwr eu hymweliad â fferm ger Beddgelert, cwrs coginio yn Llanrwst ac amryw o ymweliadau â bwytai yng ngogledd Cymru lle cawsant eu cyflwyno i  goginio a diwylliant Cymru , gan gynnwys Cig Oen Cymru PGI.

 

Croesawyd y tri i fferm  Hafod-y-llan ger Beddgelert gan Arwyn Owen. Mae’r fferm 1800 hectar wrth droed Yr Wyddfa yn eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae’n cynnal 2,000 o ddefaid mynydd Cymreig a 100 o Wartheg Duon Cymreig pedigri, sy’n golygu fod yr ymwelwyr wedi gallu gweld bridiau brodorol yn cael eu cadw trwy gyfrwng ffermio traddodiadol. Esboniodd Arwyn sut mae’n rheoli’r fferm, sydd hefyd yn cynnwys safle gwersylla a system hydro-electrig, gan roi manylion ynghylch  sut mae ŵyn Cymru’n cael eu magu yn naturiol gyda safonau lles uchel.

 

Dywedodd Roberta Castrichella "Roedd Cymru’n wlad fendigedig i ymweld â hi, roedd y golygfeydd yn syfrdanol ac roedd y bwyd hefyd yn arbennig o dda. Roedd hi’n bleser cwrdd ag Arwyn a gweld yr amgylchedd naturiol lle mae ŵyn Cymru’n cael eu magu. Rwy’n edrych ymlaen at rannu fy mhrofiadau gyda fy narllenwyr."

 

Blogwyr blaenllaw

 

Dywedodd Kate Patten, Swyddog Datblygu Allforio HCC, "Mae wedi bod yn gyfle gwych i HCC ddod â'r blogwyr blaenllaw hyn o’r Eidal i Gymru a dangos iddyn nhw’r gwirionedd am Gig Oen Cymru PGI. Dewiswyd pob un o'r blogwyr am eu bod yn gwerthfawrogi bwyd a diwylliant da ac maen nhw eisoes wedi rhannu llawer o luniau a storïau ar-lein am eu taith a'u profiadau .  Mae hyn wedi arwain at ymwybyddiaeth ehangach a mwy o werthfawrogiad o Gig Oen Cymru PGI ym marchnad allweddol Yr Eidal."