Blwyddyn lawn o antur ar y gweill

07/01/2016

Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Wrth i’r llenni agor ar flwyddyn Antur Cymru, mae llu o wahanol fath o weithgareddau y gallwch eu gwneud yn cynnig heriau delfrydol ar gyfer 2016. 

 

Wrth edrych ymlaen at y flwyddyn sydd i ddod, mae un digwyddiad sy'n tynnu'r sylw sef Hanner Marathon y Byd yr IAAF yng Nghaerdydd a gynhelir ar ddydd Sadwrn y Pasg, 26 Mawrth.

 

Bydd dros 200 o athletwyr gorau’r byd, o 50 o wledydd, yn dod i Gaerdydd i frwydro am deitl Pencampwriaethau Hanner Marathon y Byd.

 

Ochr yn ochr â hynny, bydd hyd at 20,000 o redwyr eraill yn manteisio ar y cyfle  unigryw i redeg yn ôl troed y pencampwyr drwy ymuno â nhw ar y cwrs eiconig, 13.1 milltir o hyd, o gwmpas Caerdydd.

 

Hefyd, mae cofrestru ar gyfer y Velothon bellach ar agor.  Ar 22 Mai, bydd y ffyrdd yn cael eu cau i gynnal ras agored ochr yn ochr â ras broffesiynol a gymeradwyir gan UCI - mae Velothon Cymru 2016 yn argoeli i fod yn benwythnos gwych o seiclo.

 

Dathlu Cymru fel cyrchfan antur

 

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates:  “Eleni yw Blwyddyn Antur Cymru a fydd yn dathlu popeth rydyn ni’n ei gynnig fel cyrchfan antur. Yn ddiweddar, gwnaeth y Rough Guide enwi Cymru fel un o’r lleoedd gorau i ymwelwyr yn 2016, gan ddweud mai Cymru yw 'one of the finest natural playgrounds in Europe' Mae’r Velothon a Hanner Marathon y Byd yn gyfle gwych i bobl gymryd rhan mewn her yn ystod Blwyddyn Antur 2016."

 

“Mae’r ddau ddigwyddiad hwn yn enghreifftiau o’r twf yn nigwyddiadau chwaraeon yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf. Gall digwyddiadau fel hyn fod yn llesol i’r rheini sy’n cymryd rhan, a hefyd ysbrydoli’r gwylwyr i gymryd rhan mewn chwaraeon eu hunain. Byddai hynny, yn ei dro, yn cael effaith bositif ar iechyd y genedl yn gyffredinol. Blwyddyn Antur 2016 yw’r cyfle delfrydol i roi cynnig ar rywbeth newydd.”

 

Nod Croeso Cymru wrth bennu thema ar gyfer y flwyddyn yw creu ffocws ar gyfer buddsoddi cyllid, datblygu prosiectau a marchnata. Bydd Blwyddyn Antur 2016 yn gweld ton o leoliadau a datblygiadau newydd cyffrous yn agor; dyma ganlyniad dros 10 mlynedd o fuddsoddi i wneud Cymru yn un o brif gyrchfannau antur y DU.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru