Bryn Williams yn agor bwyty yn y gogledd

30/04/2014

Categori: Addysg, Bwyd, Iaith, Newyddion

Bryn Williams y cogydd, fydd yn datblygu bwyty newydd ym Mhorth Eirias, Bae Colwyn.

Mae'r cogydd Bryn Williams, wedi ymrwymo i agor tŷ bwyta a chreu 14 o swyddi ym Mae Colwyn.

 

Yn gynharach arwyddodd prydles i fod yn rhan o ddatblygiad canolfan chwaraeon dŵr, Porth Eirias.

 

Cyhoeddodd Bryn Williams, sy'n berchen ar fwyty enwog Odette yn ardal Primrose Hill, Llundain , ei fwriad i agor bwyty ym Mhorth Eirias ym mis Medi 2013.

 

Roedd y cogydd sy'n dod yn wreiddiol o Ddinbych yn dweud ei fod eisiau dangos ei ddoniau coginio yng ngogledd Cymru.

 

Dros y misoedd diwethaf roedd rhai yn pryderu na fyddai'r datblygiad yn digwydd o gwbl.

 

Roedd disgwyl i'r bwyty agor ym mis Tachwedd llynedd.

 

Ymroddiad

 

Ond dywedodd llefarydd ar ran Mr Williams, doedd yna "ddim amheuaeth" y byddai'n ymroddi i'r prosiect.

 

Bydd y bwyty yn defnyddio cynnyrch lleol ac yn gweithio gydag adran arlwyo Coleg Llandrillo ar gyfieuon waith.

 

Meddai'r llefarydd: "Rydym yn falch iawn ein bod wedi cwblhau'r broses ac wedi llofnodi'r brydles ar gyfer y safle.

 

"Doedd yna ddim amheuaeth yn ein penderfyniad i ddod yma.

 

"Rydym wedi buddsoddi llawer iawn o amser ac arian yn ystod y deuddeg mis diwethaf ar baratoadau cynllunio ar gyfer y prosiect yma ac rydym yn hyderus bydd yn llwyddiant mawr.

 

"Mae gennym lawer o waith o'n blaenau, ac yn sicr bydd yn werth y disgwyl pan fyddwn yn agor yn ddiweddarach eleni.

 

Hwb i Fae Colwyn

 

Dywedodd Arweinydd Cyngor Conwy, Dilwyn Roberts : "Rydym wrth ein bodd ein bod wedi denu bwyty uchel ei barch o'r fath.

 

"Mae ymrwymiad cogydd enwog fel Bryn yn hwb go iawn i adfywio Bae Colwyn a Chyngor Conwy.

 

"Cymerodd y broses gyfreithiol yn hirach na'r disgwyl, ac ar adegau mae'r oedi wedi bod yn rhwystredig i bawb."

 

Dywedodd Gweinidog Tai ac Adfywio'r Llywodraeth, Carl Sargeant ei fod yn braf gweld arian gan y llywodraeth yn cael ei ddefnyddio mewn datblygiad adfywio megis Porth Eirias.

 

"Mae ymrwymiad cogydd enwog fel Bryn yn hwb go iawn i adfywio Bae Colwyn a Cyngor Conwy. ”

Cynghorydd Dilwyn Roberts Arweinydd Cyngor Conwy

 

Ffynhonnell: Gwefan BBC Cymru Wales

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net