Buddugoliaeth ysgubol yn erbyn Rwsia

23/06/2016

Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Fe ddeffrodd llawer yn teimlo mai breuddwyd oedd neithiwr. Ond na nid breuddwyd mohoni, roedd y cyfan yn wir. Cafodd Rwsia fawr ei ysgubo o’r neilltu gan dîm Cymru a oedd ar ei gorau.

Fe dalodd Cymru y pwyth yn ôl i Rwsia mewn 90 munud penigamp, gan chwalu hen siom 13 o flynyddoedd yn ôl. 

 

Roedd hi’n arwyddocaol iawn fod y dorf yn bloeddio Hen Wlad fy Nhadau cyn y gêm wrth i’r tensiwn gynyddu. Roedd llawer yn disgwyl gêm gyfartal ac efallai ennill o un gol. Ond na nid dyna oedd yn sgript dynion Chris Coleman.

 

Dechreuodd yr unarddeg gyda awch a brwdfrydedd wrth iddynt ymosod ac ymosod. Fe edrychodd Rwsia ar goll dan y pwysau. Daeth y gol gyntaf yn y 10fed munud pan basiodd y dewin Joe Allen y bel o ganol cae i lwybr Aaron Ramsey ac fe roddodd hi’n daclus dros y golgeidwad ac i mewn i’r rhwyd. Ac o fewn 19 munud, gyda Bale ar rediad trwy ganol y cae, pasiodd pêl gelfydd at Neil Taylor a oedd yn rhydd o flaen gol ac ar yr ail gynnig, fe blannodd hi yn y gol. Yna, ar y 66 munud, tarodd Gareth Bale yr hoelen olaf yn arch y Rwsiaid,  gan wneud hi’n 3-0. Roedd Calon Lan yn disabedain trwy’r stadiwm ac roedd Cymru yn rheoli’r chwarae tan y chwiban olaf. Dyma fuddugoliaeth orau Cymru hyd yma ac o bosib yr orau erioed, ac  mae’n bosib fe fydd mwy i ddod. 

 

Methodd Lloegr guro Slofaciaid ac o ganlyniad fe orffennodd Cymru ar flaen y grwp, gyda Lloegr yn ail. 

 

Felly ymlaen i Baris, ac i’r ail rownd. Ydi wir, mae’r freuddwyd yn parhau. 

 

Dyma ddetholiad o'r ymateb ar Trydar: