Bwrlwm Eisteddfod yr Urdd 2015

Mae’r wythnos hyd yma yn Llancaiach Fawr wedi bod yn llwyddiant ysgubol, ac mae Eisteddfod Caerffili a’r Cyffiniau 2015 yn argoeli’n ‘steddfod i’w chofio, gyda chroeso pobl Caerffili yn gynnes.

 

I’r rhai ohonoch sydd heb fentro ar y Maes eto, ewch draw am sbec a mwynhewch yr awyrgylch.  O’r wal ddringo, i feiciau cwad a saethyddiaeth, mae yna ddigonedd o weithgareddau i ddenu plant o bob oed. Mae nifer helaeth o gwmnïau a sefydliadau yn arddangos, gwerthu cynnyrch neu yn cynnal digwyddiadau ar eu stondinau yn ystod wythnos yr Eisteddfod. Mae posib hefyd mwynhau bandiau ac artistiaid yn canu ar y llwyfan perfformio. Mae yna gyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithdai coginio, canu a dawnsio gyda chymeriadau, gweithdai celf, peintio wynebau a llawer mwy. Felly, mae yna lond gwlad o bethau i’w wneud. 

 

Mae Lleol.cymru wedi dethol trwy Trydar y gweithgareddau difyr a diddorol, y cystadlu, y digwyddiadau a’r bwrlwm sydd wedi bod ar y Maes hyd yma.