Bwrlwm gwyddonol ar Faes yr Eisteddfod eleni

Y Pafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg ar Faes yr Eisteddfod yn Sir Fynwy yw’r lle i ddod i ddarganfod mwy am bob math o wyddoniaeth a thechnoleg, gyda phwyslais arbennig ar hyrwyddo pynciau STEM drwy gyfrwng y Gymraeg.

Eleni, mae’r pafiliwn yn orlawn o weithgareddau ac arddangosfeydd, sy’n gyfle i weld rhai o’r datblygiadau diweddaraf ym myd gwyddoniaeth a thechnoleg, a hyn oll gyda gogwydd Cymreig.  Yn ogystal, mae blas lleol ar amryw o’r gweithgareddau eleni.

 

Bydd cyfle i syllu ar y sêr yn rheolaidd drwy’r wythnos wrth i blanetariwm arbennig y pafiliwn agor ei ddrysau nifer o weithiau bob dydd.  Cawn ddysgu mwy am y gofod pell wrth fynd ar wibdaith o gysawd yr haul a thu hwnt mewn sesiynau dan arweiniad Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar ran Parciau Cenedlaethol Cymru.

 

Cawn gyfle hefyd i gymryd rhan mewn sesiwn gadwraeth i’r teulu cyfan bob dydd wrth i ni ddarganfod mwy am greaduriaid y pyllau dŵr, ac o ddydd Llun i ddydd Gwener, galwch draw i fwynhau ein Sioe Wyddoniaeth Wych - sioe wyddonol newydd sbon sy’n sicr o apelio i’r teulu i gyd.

 

Mae’r Pafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn gyfle i sefydliadau a chwmnïau arbenigol arddangos eu gwaith a’r datblygiadau diweddaraf i’r cyhoedd, ac unwaith eto eleni, mae nifer fawr o bartneriaid wedi dod ynghyd am yr wythnos. 

 

Blwyddyn gyntaf

 

Dyma’r flwyddyn gyntaf i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol drefnu’r Pafiliwn mewn partneriaeth gyda’r Eisteddfod, a dywedodd Prif Weithredwr y sefydliad, Dr Ioan Matthews, “Mae’r ddarpariaeth Gymraeg sydd ar gael i fyfyrwyr astudio pynciau STEM ym mhrifysgolion Cymru wedi datblygu’n sylweddol iawn ers dyfodiad y Coleg. 

 

“Fel corff cenedlaethol, rydym wedi mwynhau’r cyfle  i gydweithio nid yn unig gyda’r Eisteddfod Genedlaethol, ond hefyd gyda phrifysgolion Cymru a chwmnïau a sefydliadau eraill er mwyn sicrhau ein bod yn gwneud gwyddoniaeth a thechnoleg yn gynhwysol ac yn hygyrch i bawb.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru