Cadwch Ceredigion yn lân trwy fynd a'ch sbwriel adre gyda chwi.

14/07/2020

Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Wrth i rai o gyfyngiadau’r cyfnod clo gael eu llacio a chynnydd mewn ymweliadau i draethau Bae Ceredigion ac fel rhan o'i hymgyrch Caru Ceredigion, mae'r Cyngor yn annog pobl i helpu trwy fynd a'i sbwriel adre gyda hwy.

Er bod rhai o gyfyngiadau COVID-19 yn cael eu llacio, mae gwasanaethau’r Cyngor yn dal i geisio ymdopi â’r pwysau ychwanegol a gyflwynwyd gan y Coronafeirws, ond gan gadw ein cymunedau a’n staff yn ddiogel a chadw Ceredigion yn lân ar yr un pryd.

Dyma rai pethau syml y gall pawb eu gwneud i helpu:

  • Defnyddio bin sbwriel os oes un ar gael, neu fynd â’ch sbwriel adref gyda chi. Ailgylchwch ef os gallwch chi.
  • Clirio ar ôl eich ci Eich Ci Eich Cyfrifoldeb! Cofiwch y gellir rhoi bagiau baw ci mewn unrhyw fin sbwriel cyffredinol ar y stryd yng Ngheredigion.
  • Cyflwyno’r gwastraff cywir yn y ffordd gywir erbyn 08:00am ar y diwrnod cywir. Mae hyn yn cynnwys ailgylchu cymaint o’ch gwastraff â phosib drwy wneud defnydd llawn o’r gwasanaethau casglu bagiau ailgylchu clir, gwastraff cadi bwyd a bocsys gwydr.

 

Pethau bychain

 

Yn ol y datganiad gan y Cyngor, "Drwy wneud y pethau bach hyn, byddwch yn gwneud gwahaniaeth mawr i’r amgylchedd yn ogystal â pheidio â rhoi’r rhai sy'n gorfod glanhau mewn perygl yn ddiangen."

 

"Mae pentrefi, trefi, arfordir, afonydd, llynnoedd, coedwigoedd a chefn gwlad Ceredigion yn syfrdanol o hardd - gadewch inni eu cadw felly."

 

Am ragor o wybodaeth, ewch i http://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/biniau-ac-ailgylchu/