Cam allweddol at adfywio'r iaith, yn ôl Mudiad

08/12/2014

Categori: Iaith, Newyddion

Heini Gruffudd

Mae Heini Gruffudd ar ran mudiad Dyfodol i'r Iaith wedi croesawu'r chwistrelliad o fuddsoddiad a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf gan Lywodraeth Cymru fel cam allweddol at adfywio'r iaith.

 

Mae'r mudiad yn gweld sefydlu Canolfannau Cymraeg mewn ardaloedd sydd wedi gweld y Saesneg yn dod yn brif iaith, yn gam allweddol wrth adfywio’r iaith yn yr ardaloedd hynny.

 

Dywedodd Heini Gruffudd, Cadeirydd Dyfodol i’r Iaith, “Wrth i sefydliadau traddodiadol sydd wedi cefnogi’r iaith a chymdeithasu trwy’r Gymraeg edwino, mae hi’n dod yn fwyfwy pwysig bod gan gymunedau yng Nghymru ganolfannau sy’n rhoi modd i bobl leol gymdeithasu a mwynhau gweithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg.”

 

Bydd cyfran o'r arian yn mynd at ganolfan gymunedol yn Llanelli  o'r enw 'Y Lle' sy'n arwyddocaol yn sgil canlyniadau Cyfrifiad 2011 lle gwelwyd gostyngiad sylweddol yn nifer sy'n siarad Cymraeg yn sir Gaerfyrddin.

 

Mae'r canolfannau hyn wedi'u hanelu at ehangu'r defnydd o'r Gymraeg yn lleol, ac yn ôl Heini Gruffudd,

 

“Mae Canolfannau Cymraeg yn rhoi cyfle i ddysgwyr ddefnyddio’r Gymraeg yn anffurfiol, ac yn rhoi cyfle hefyd i bobl ifanc fwynhau bywyd Cymraeg y tu allan i’r system addysg.”

 

“Mae modelau ar gael yn Abertawe a Merthyr Tudful sy’n profi bod Canolfannau Cymraeg yn gallu llwyddo a dod yn ffocws i fywyd Cymraeg.  Mae cael mudiadau Cymraeg, Cymraeg i Oedolion, y Mentrau Iaith a llywodraeth leol i ddod at ei gilydd yn allwedd llwyddiant, ond yr un mor bwysig yw bod gwirfoddolwyr lleol yn ganolog i’r  fenter.”

 

“Mae'n wych bod y Llywodraeth yn rhoi arian cyfalaf i gefnogi sefydlu Canolfannau Cymraeg mewn sawl rhan o Gymru."

 

“Gyda’i gilydd, gallan nhw gyfrannu’n greadigol at drawsnewid ieithyddol yn ardaloedd Seisnigedig Cymru.”

 

Ymhlith y sefydliadau sy'n derbyn nawdd yw Cyngor Ynys Môn, Coleg Cambria yn Wrecsam, Prifysgol y Drindod Dewi Sant,  Caerfyrddin a Chanolfan Iaith 'Y Lle' yn Llanelli.

 

Ond mae eraill ar y llaw arall wedi mynegi pryder nad oes unrhyw brosiectau o Wynedd wedi derbyn arian. Maent yn dadlau fod angen cymorth ar Wynedd gymaint a'r ardaloedd hyn, gan mai dyma’r sir sydd gan y canran uchaf o Gymry Cymraeg.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net