Cam arall i'r Gorffennol gydag Rhys Mwyn

10/01/2017

Categori: Amgylchedd, Llenyddiaeth, Newyddion

Yn dilyn llwyddiant cyfrol gyntaf Rhys Mwyn ar archaeoleg gogledd-orllewin Cymru, dyma gyhoeddi ail gyfrol yn rhoi archwiliad o safleoedd difyr a dylanwadol gogledd-ddwyrain Cymru a’r gororau.

Fel yn y gyfrol gyntaf Cam i’r Gorffennol, mae Rhys yn egluro’r cyfan mewn arddull sgwrsiol;  a bydd y mapiau taith unwaith yn rhagor yn galluogi’r darllenwyr i ymweld â rhai o’r safleoedd er mwyn bod yn rhan o’r profiad hanesyddol. 

 

Mae’r gyfrol ddiweddaraf yn cynnwys adran ar Enwau Llefydd yr ardal, beddrod Penywyrlod, Gelligandryll; Rhes Gerrig Mynydd Dyfnant; Tirlun a Mynwentydd Oes Efydd Brenig a Hiraethog; Bryngaer y Breidden; Caer Rufeinig Castell Collen, Llandrindod Wells

 

Yr Archaeolegydd

 

Ar ôl dilyn cwrs gradd mewn archaeoleg, bu Rhys Mwyn yn ffigwr amlwg yn y byd pop Cymraeg am ddegawdau, fel aelod o grŵp Yr Anhrefn ac fel rheolwr a hyrwyddwr. Yn ddiweddar, dychwelodd i’r byd archaeloegol ac erbyn hyn mae’n tiwtora ac yn arwain teithiau hanesyddol ledled Cymru. Mae ei golofn wythnosol boblogaidd yn Yr Herald Cymraeg yn adlewyrchu ei ddiddordeb ysol yn y maes. Mae’n byw yng Nghaernarfon gyda’i wraig a’u dau fab. Cyhoeddwyd Cam i’r Gorffennol yn manylu ar safleoedd archaeloegol yng ngogledd Cymru yn 2014.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru