Camera Cig Oen yn denu cigyddion o Ddenmarc i Gymru

13/09/2017

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Yn ystod yr haf, lansiwyd y Camera Cig Oen – yr ymgyrch hynod boblogaidd yn Nenmarc lle gosodwyd dau gamera modern gan Hybu Cig Cymru ar ffermydd yng ngogledd a chanolbarth Cymru.

Y bwriad oedd dangos i gwsmeriaid yn Nenmarc y safon uchel o les anifeiliaid a’r dulliau traddodiadol o gynhyrchu cig oen yng Nhymru.

 

O ganlyniad i lwyddiant y Camera, daeth grŵp o gigyddion a phrynwyr i Gymru i weld Cig Oen Cymru yn ei hamgylchedd a chynefin naturiol.

 

Dai Charles Evans, ffarmwr o Silian ger Llanbedr Pont Steffan yng Ngheredigion, bu’n croesawu’r grŵp o ymwelwyr a oedd yn cynnwys pum prif gigydd a gafodd eu gwobrwyo gan eu cwmni arfachnad am werthu'r mwyaf o Gig Oen Cymru gyda thaith 'fferm-i-fforc'.

 

 

Roedd yr ymweliad fferm yn caniatáu i'r cigyddion weld sut mae Cig Oen Cymru yn cael ei fagu a sut mae'r arferion ffermio gwahanol a ddefnyddir gan Dai a'i deulu wedi esblygu a datblygu dros y blynyddoedd.

 

Eglurodd Dai pam ei fod o'r farn bod y Camera Cig Oen wedi profi mor boblogaidd: "Mae'r Camera Cig Oen yn wych gan ei fod yn dangos sut y mae Cig Oen Cymru yn cael ei gynhyrchu ac mae'n dangos pa mor hardd yw Cymru. Mae'r cynnyrch yma'n hynod o naturiol - mae'r cig oen yn bwydo ar laswellt ac rydym yn cynhyrchu glaswellt sydd o safon uchel iawn a dyna fydd y rhai sy'n ymweld â'r fferm heddiw yn ei weld. "

 

 

Yn ystod yr ymweliad, esboniodd Dai wrth y grŵp sut mae arferion ffermio wedi newid ac wedi datblygu dros y blynyddoedd ers prynodd ei hen dad-cu'r fferm gan mlynedd yn ôl. Dysgodd y grŵp hefyd am linell amser magu Cig Oen Cymru ar y fferm a manteision bwydo'r cig oen ar laswellt.

 

Yn ogystal â'r pum cigydd, roedd y grŵp yn cynnwys prynwyr a chynrychiolwyr manwerthu.

 

Esboniodd y cynrychiolydd archfarchnad Benny Jepsen: "Mae'n wych dod i Gymru ac ymweld â fferm yn bersonol ac i wir ddeall ansawdd Cig Oen Cymru.”

 

Llwyddiant mawr

 

Dywedodd Ken Sørensen, Cynrychiolydd Tramor HCC: "Mae Camera Cig Oen wedi bod yn llwyddiant mawr yn Nenmarc. Mewn gwirionedd, mae wedi creu safon newydd yn Nenmarc o sut i hyrwyddo cynnyrch gan ei fod yn dangos i ddefnyddwyr yn union beth maen nhw'n ei gael. Nid oes ffordd well o greu llysgenhadon ar gyfer ein cynnyrch arbennig o Gig Oen Cymru na dod â chynrychiolwyr o archfarchnadoedd a chigyddion draw i Gymru er mwyn iddynt weld y safon drostynt eu hunain.”

 

Mae'r ymgyrch Camera Cig Oen yn parhau a gellir dod o hyd i'r fideo yma: http://www.walisisklam.eu/live#livefeed2

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru