Canlyniadau A serennog: y gorau erioed yng Nghymru

15/08/2019

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae cyfran y disgyblion sydd wedi sicrhau canlyniad A* yn eu harholiadau Lefel A ar ei lefel uchaf yng Nghymru ers cyflwyno'r radd yn 2010.

Roedd y graddau rhwng A* ac A hefyd wedi codi rhywfaint i 27%, gyda 9.1% yn sicrhau'r radd uchaf un.

 

Fe berfformiodd disgyblion Cymru yn well o ran gradd A* na phob un o ranbarthau Lloegr a Gogledd Iwerddon yn yr arholiadau Safon Uwch eleni.

 

Dywedodd y Gweinidog Addysg Kirsty Williams fod hyn yn dangos bod ein myfyrwyr gorau "yn ffynnu ac yn cyrraedd eu llawn botensial".

 

Cynnydd

 

"Rydw i hefyd yn falch gweld bod y cynnydd yn nifer y myfyrwyr sy’n astudio pynciau yn y Gwyddorau yn parhau. Bydd hyn yn helpu i gwrdd â’r galw mewn nifer o’n diwydiannau allweddol at y dyfodol.»

 

Ychwanegodd Kirstie Williams, "Mae’n ddiwrnod mawr i bawb sy’n casglu eu canlyniadau Safon Uwch ac rwyf am longyfarch y myfyrwyr, ynghyd â’n hathrawon a’n staff gwych mewn ysgolion, am eu holl waith caled hyd at heddiw."

 

Mae Lleol.cymru wedi dethol rhai o negeseuon y diwrnod wrth i bobl ifanc led-led Cymru dathlu eu llwyddiant.