Canolfan Ddiwylliant Conwy yn agor ei drysau

03/12/2019

Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Fe agorodd Canolfan Ddiwylliant newydd sbon Conwy ei drysau i’r cyhoedd ddydd Llun ddiwethaf.

Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy yn gartref i’r Llyfrgell Ardal newydd ac mae’n cynnwys arddangosfeydd treftadaeth newydd bywiog yn llawn gwrthrychau a lluniau sy’n adrodd hanes cyfoethog y sir. 

 

Bydd y Ganolfan yn agored o 9.30am ar y bore cyntaf a gall pobl ddod i bori drwy’r llyfrau, ymweld ag arddangosfa Pobl Conwy, neu alw heibio ac edrych o gwmpas a bydd y caffi ar y safle, y Cantîn yn agor yn y Flwyddyn Newydd.  

 
Yna, yn y gwanwyn bydd Gwasanaeth Archif y sir yn symud eu casgliadau i’r islawr (a ddyluniwyd yn benodol ar gyfer cynnal tymheredd cyson a lleithder i ddiogelu eitemau bregus) ac yn agor cyfleusterau’r archif a’r ystafell chwilio archifau i’r cyhoedd. 
 

 

Bydd y mannau sydd wedi’u tirlunio o amgylch y ganolfan yn cynnwys gardd synhwyraidd heddychlon gyda llwybrau a seddi hygyrch sy’n ystyriol o bobl â dementia.

 

Gofod

 

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cyng. Sam Rowlands: “Mae’r ganolfan newydd wych hon yn dod ag amrywiaeth o wasanaethau ynghyd o dan un to.  Bydd y gofod a adeiladwyd yn bwrpasol yn ein helpu i ddarparu gwasanaethau mwy hyblyg gydag oriau agor hwy, tra’n lleihau costau cynnal.”

 

Dywedodd y Cyng. Mark Baker, Aelod Cabinet Treftadaeth a Diwylliant Cabinet Conwy: “Bydd Canolfan Ddiwylliant Conwyn yn drysordy ein harchifau, er mwyn cadw a diogelu ein heitemau hanesyddol.  Bydd y ganolfan yn gwasanaethu fel canolfan ar gyfer y gymuned leol, a phorth i hanes Sir Conwy.”

 

Trefnir seremoni agoriad swyddogol yn y gwanwyn 2020.