Canolfan y Mileniwm yn cyflwyno siwrnai hudolus

11/08/2015

Categori: Celfyddydau, Newyddion

Ar ôl blwyddyn o gynllunio ac 8 mis o baratoadau, bydd Canolfan Mileniwm Cymru yn cyflwyno Siwrnai Hudolus o Chwedlau Cymru - uchafbwynt gwefreiddiol o’i rhaglen dengmlwyddiant wedi’i greu gan gwmni celfyddydau’r awyr agored Walk the Plank. 

 

Yn ddigwyddiad mawreddog ym Mhlas Roald Dahl sy’n cael ei gynnal ar 12 Medi 2015, bydd Ar Waith Ar Daith yn cyflwyno sioe odidog o orymdeithiau, dawns, artistwaith yn yr awyr, tafluniadau, chwedleua, cerddoriaeth a phyrotechneg. Bydd posib dilyn y siwrnai ar #Awen2015 

 

Cynhyrchiad yn yr awyr agored

 

Bydd y digwyddiad yn rhad ac ddim ac yn addas i’r holl deulu, bydd y digwyddiad bythgofiadwy yma – y cynhyrchiad mwyaf yn yr awyr agored i ddigwydd yng Nghymru’r flwyddyn hon - yn casglu dros 700 o bobl o Gymru benbaladr i gymryd rhan.

 

Wedi’u denu gan bwerau hudol y gonsurwraig Ceridwen, bydd llynges o gychod o Gymdeithas Rhwyfo Môr Cymru – gyda rhai sydd wedi rhwyfo o Borthmadog yn eu plith – yn cwblhau eu crwydrau ym Mae Caerdydd, gan ymuno â phlant ac ieuenctid o Gaernarfon, Canolbarth Cymru a’r Cymoedd. Shân Cothi fydd yn cymryd mantell Ceridwen a bydd y sioe yn cynnwys cyfansoddiad corol newydd wedi’i berfformio gan Sinfonia Cymru, a’i gyfansoddi gan y cyfansoddwr John Rea. Bydd perfformiadau ar lafar gan blant ysgol o Gaerdydd a Harlech yn ogystal.

 

Chwedl Taliesin

 

Gan ddwyn ysbrydoliaeth o chwedl oesol geni Taliesin, bydd y perfformiad hynod yma yn gweld Canolfan Mileniwm Cymru yn cael ei thrawsnewid drwy ddychymyg torfol, wrth i Ceridwen grefftio a chreu a chymysgu, drwy gymysgu awen Cymru gyfoes gyda thalentau dawnswyr, cerddorion a chantorion.

 

Dywedodd Graeme Farrow, Cyfarwyddwr Artistig Canolfan Mileniwm Cymru: ‘Mae Ar Waith Ar Daith’ yn mynd ymhellach nag unrhyw beth rydyn ni wedi ei chomisiynu yma yng Nghanolfan Mileniwm Cymru o ran maint. Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda’r arbenigwyr yng nghelfyddydau’r awyr agored, Walk the Plank drwy gydol y broses gynllunio a chreadigol blwyddyn o hyd. Rwy’n hynod o gyffrous ar gyfer Medi 12, a does dim amheuaeth na fydd hon yn garreg filltir yn hanes y Ganolfan am ddegawdau."

 

Straeon

 

Dros y chwe mis diwethaf, mae’r tîm creadigol sydd ynghlwm â’r digwyddiad wedi bod yn casglu anrhegion o ledled Cymru – gan dalu teyrnged i gyfoeth môr Gogledd Cymru, mwynau gwerthfawr De Cymru, a dal straeon ac ysbrydoliaeth o’r wlad gyfan – drwy gyfres o ysgolion hyfforddiant yng nghelfyddydau’r awyr agored i ymarferwyr creadigol Cymru. Bydd yr anrhegion yma yn ffurfio rhan hanfodol ac ysblennydd o’r perfformiad.

 

Bydd Ar Waith Ar Daith yn digwydd ar Blas Roald Dahl ar Sadwrn 12 Medi am 7.30pm. Dylid cyrraedd yn gynnar i sicrhau man ffafriol i wylio’r sioe, a gwisgo’n addas ar gyfer sioe yn yr awyr agored. Mae’r digwyddiad am ddim ac yn addas i bob oedran.

 

Darganfyddwch ragor am Ar Waith Ar Daith yma, drwy dudalen Facebok Ar Waith Ar Daith ac ar yr hashnod #awen2015

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru