'Carreg filltir' i gyhoeddwyr

27/12/2011

Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Newyddion

Am y tro cyntaf mae modd darllen detholiad o lyfrau Cymraeg ar declyn y Kindle.


Mae'r Lolfa wedi cyhoeddi naw o nofelau poblogaidd Cymraeg yn e-lyfrau ar wefan Amazon.

 

Yn gynharach yn y flwyddyn dywedodd y cyhoeddwyr eu bod yn rhwystredig am nad oedd Amazon yn "gallu cyhoeddi llyfrau Cymraeg" ar y Kindle.

 

Roedd y wasg wedi gofyn am gyhoeddi llyfrau yn y dull hwn ers 2010 ond mae gwaith technegol yn golygu y gall Amazon gyhoeddi e-lyfrau Cymraeg. '

 

Yn bell'

 

"Yn sgil galw nifer o gwsmeriaid dros y flwyddyn rydyn ni wedi cyhoeddi nifer o'n nofelau poblogaidd ar y Kindle eleni," meddai Garmon Gruffudd o'r Lolfa.

 

"Gobeithio y bydd hyn yn gyfle i bobl sy'n byw yn bell o siop lyfrau Cymraeg brynu ein llyfrau yn syth yn electronig.

 

"Mae'r wasg wedi bod yn cyhoeddi e-lyfrau ar wefan y Lolfa ers bron pedair blynedd ond dyma'r tro cyntaf i e-lyfrau Cymraeg fod ar werth ar wefan Amazon ar gyfer y Kindle."

 

Ymhlith yr e-lyfrau ar gael mae Dyn Pob Un, nofel ddeifiol a dychanol Euron Griffith a nofel newydd Rhiannon Wyn am Gaernarfon, Yr Alarch Du.

 

Mae prisiau'r e-lyfrau ar gyfartaledd £1 yn rhatach na'r llyfrau arferol.

 

'Mwy helaeth'

 

"Mae'n ymddangos taw ateb dros dro yw hyn," meddai Mr Gruffudd, "oherwydd mae yna gynlluniau i gyhoeddi rhagor o e-lyfrau Cymraeg ar gyfer pob pob dyfais e-ddarllen.

 

"Erbyn y Nadolig nesa mae'n debyg y bydd dewis llawer mwy helaeth.

 

"Gobeithio y bydd hyn yn golygu cynulleidfa ehangach i lyfrau Cymraeg, yn enwedig ymhlith y Cymry alltud."

 

Dywedodd llefarydd ar ran Amazon: "Ein gweledigaeth ar gyfer Kindle yw bod pob llyfr sydd erioed wedi ei ysgrifennu ym mhob iaith, ar gael i'w lawrlwytho mewn llai na 60 eiliad.

 

"Eisoes mae rhai llyfrau Cymraeg ar gael ... ac rydym yn y broses o ehangu'r dewis sy ar gael."

 

Ffynhonnell BBC