Castell Caerriw yn ennill gwobr

12/09/2017

Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mewn gwobrau i fusnesau gan Radio Penfro yn ddiweddar, enillodd Castell a Melin Heli Caeriw wobr am ei gwasanaethau Cwsmeriaid, gyda Pembrokeshire Scallops yn ennill gwobr am y Busnes Newydd.

Dywedodd Rheolwr Castell Caeriw, Daisy Hughes: “Roeddwn i’n falch iawn o glywed bod y Castell wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y wobr hon ac mae’r ffaith bod y cyhoedd wedi pleidleisio drosom ni i ennill y wobr yn gwneud hon yn gamp fwy arbennig byth.

 

“Rydw i’n ffodus o arwain tîm ardderchog sydd bob amser yn gweithio’n galed i gynnal lefelau cyson uchel o wasanaethau cwsmeriaid ac i sicrhau bod ein hymwelwyr yn mwynhau eu hymweliad. Mae’r wobr hon yn brawf o’u holl waith caled”.

 

 

Mae Pembrokeshire Scallops yn arbenigo mewn cynaeafu pysgod cregyn yn ofalus o wely’r môr o amgylch Arfordir Sir Benfro â llaw, gan adael i rai eraill fridio ac ailboblogi.

 

Sefydlwyd y cwmni yn 2015 gan Ceri Jones a Neil Walters, ac er bod llawer o fusnesau yn Sir Benfro yn fwy prysur yn ystod yr haf, yn ystod misoedd y gaeaf y mae tymor y cregyn bylchog.

 

Cregyn bylchog

 

Dywedodd Neil Walters o Pembrokeshire Scallops: “Mae Pembrokeshire Scallops yn falch iawn o fod wedi ennill Gwobr Busnes Newydd Radio Sir Benfro eleni ac mae’n anrhydedd mawr i ni.

“Mae’n meddwl y byd i ni fod pobl eraill yn cydnabod y gwaith caled rydyn ni’n ei wneud fel cwmni i roi’r cregyn bylchog ffres gorau ar y bwrdd.

“Fe wnaethon ni ddechrau’r cwmni o’r cychwyn un gyda dulliau cynaliadwy ac ecolegol gadarn yn rhan flaenllaw o’n model busnes. Rydyn ni wedi dod â sgiliau newydd i’r sir ac wedi atgyfodi rhai hen sgiliau.

“Rydyn ni wrth ein bodd yn gwneud beth a wnawn, ac rydyn ni’n ddigon ffodus o allu ei wneud yn y sir orau yn y DU, yn Sir Benfro, y sir fwyaf prydferth ac amrywiol o bell ffordd. Mae’r morluniau rydyn ni’n eu gweld yn wirioneddol drawiadol”.

 

Ychwanegodd Cadeirydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Gwyneth Hayward: “Daeth y digwyddiad hwn â’r busnesau gorau o Sir Benfro at ei gilydd o dan yr un to i

ddathlu’r economi leol a dylai’r busnesau gafodd eu henwebu ac a ddaeth i’r brig fod yn falch iawn o’r hyn maen nhw wedi’i gyflawni.

“Roedd hi’n bleser gwobrwyo un o fusnesau mwyaf newydd a mwyaf cynaliadwy’r wlad ac roedd hi’n arbennig o braf gweld un o atyniadau i ymwelwyr yr Awdurdod yn ennill gwobr hefyd”.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru