Castell Henllys yn chwilio am wirfoddolwyr

09/03/2017

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd Pentref Oes Haearn Castell Henllys yn agor ei ddrysau ddydd Sadwrn yma er mwyn ceisio creu grŵp newydd o wirfoddolwyr i helpu i ofalu am y safle treftadaeth unigryw.

Bydd y prynhawn agored yn dechrau am 2pm er mwyn croesawu’r rheini sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli rhywfaint o’u hamser a’u harbenigedd i gefnogi’r safle cynhanesyddol, y mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn berchen arno ac yn gyfrifol am ei reoli.

 

Dywedodd Jenn Jones, Rheolwr Castell Henllys: “Rydym yn gobeithio y bydd y grŵp newydd yn cynnwys gwirfoddolwyr a fydd yn gallu neilltuo amser rheolaidd i helpu i ofalu am y safle arbennig yma."

 

“Rydym yn chwilio am bobl a fydd yn gallu helpu ar lefel ymarferol gyda thasgau fel cynnal a chadw’r ardd berlysiau a chynnig cymorth gyda’r digwyddiadau sy'n cael eu cynnal yma drwy gydol y flwyddyn.

 

 

“Bydd y prynhawn agored yma'n ein galluogi ni i rannu rhagor o fanylion am y cyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael a bydd hefyd yn gyfle i bobl gyflwyno eu syniadau.”

Nid oes angen archebu ar gyfer y digwyddiad galw heibio anffurfiol yma, ac mae modd parcio am ddim ar y safle, sydd wedi’i leoli oddi ar yr A487 rhwng Trefdraeth ac Eglwyswrw.

 

Cofrestru

 

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â’r grŵp gwirfoddoli yng Nghastell Henllys ond nad oes modd i chi fod yn bresennol ar y diwrnod, cofrestrwch eich diddordeb drwy ffonio 01239 891319 neu e-bostio ymholiadau@castellhenllys.com.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru