Catrin Finch yn perfformio premiere byd ar ddydd Gŵyl Dewi

21/02/2018

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

I ddathlu nawddsant Cymru, bydd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC gyda Catrin Finch yn rhoi’r perfformiad cyntaf yn y byd o Vita Davidis gan Gareth Glyn, sy’n portreadu golygfeydd o fywyd Dewi Sant.

Yn cael ei gyflwyno gan Beti George, bydd y cyngerdd hefyd yn cynnwys y tenor Gwyn Hughes Jones yn canu gweithiau gan Morfydd Owen a Dilys Elwyn-Edwards.

 

Bydd concerto newydd Glyn i’r delyn, cyd-gomisiwn rhwng BBC NOW a Tŷ Cerdd, yn cael ei arwain gan yr arweinydd Cymreig enwog Grant Llewellyn. Meddai Gareth Glyn.  “Mae’r consierto cryno hwn yn bortread cerddorol o sawl elfen o’r stori – y storm y cafodd Dewi ei eni ynddo, y golomen wen fu’n ei ddysgu yn ffyrdd Duw,  bryn a gododd dan ei draed tra’n pregethu, a’i eiriau olaf: ‘Byddwch lawen, a gwnewch y pethau bychain’. Mae’r gwaith yn rhoi cyfle i’r delyn unawdol, yn nwylo medrus Catrin Finch, i arddangos ei holl nodweddion – o’r cain a thelynegol i’r chwim a disglair.”

 

I nodi'r comisiwn newydd hwn, mae Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn creu fideo 360˚, a fydd yn galluogi cynulleidfaoedd i archwilio, mewn Rhith-wirionedd (VR), y mannau a’r straeon sydd wedi ysbrydoli gwaith newydd Gareth. Bydd y fideo hefyd yn cynnwys deunydd o’r perfformiad cyntaf.

 

Fel rhan o 90fed blwyddyn y gerddorfa, mae’r cyngerdd hwn yn dathlu treftadaeth gerddorol gyfoethog Cymru. Mae’r cyngerdd yn edrych yn ôl ar gyfansoddwyr sydd wedi chwarae rhan sylweddol yn natblygiad a hunaniaeth y gerddorfa, ochr yn ochr â chyfansoddwyr cyfoes Cymru megis Syr Karl Jenkins a Paul Mealor. Yr oedd Mansel Thomas, cyfansoddwr o Gwm Rhondda, yn Gynorthwyydd Cerdd a Dirprwy Arweinydd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn 1936, a bu’n gweithio gyda’r gerddorfa am dros bum mlynedd ar hugain.

 

Ynghanol yr 1940au, gwelwyd cenhedlaeth newydd o gyfansoddwyr yng Nghymru, gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn rhoi perfformiadau cyntaf gweithiau gan y mwyaf addawol o’r rhain. Un o’r premières mawr cyntaf i Gerddorfa Gymreig y BBC (fel y’i gelwid ar y pryd) oedd gwaith Grace Williams, Sea Sketches yn 1947. Rhoddwyd y perfformiad cyntaf o Symffoni Gyntaf y cyfansoddwr Daniel Jones o Abertawe yn 1948, gyda’r cyfansoddwr ei hun yn arwain. Yn eistedd yn y gynulleidfa yn y perfformiad hwnnw yr oedd llanc deunaw oed o'r enw Alun Hoddinott, a fyddai’n mynd ymlaen i greu perthynas â Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC am dros 60 mlynedd. Mae cartref Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ym Mae Caerdydd yn deyrnged i’r un gŵr - Neuadd Hoddinott y BBC.

 

Cyd-ganu

 

Yn ystod yr egwyl bydd corws Forget-Me-Not o Ddraenen Pen-y-graig (Thornhill) yn perfformio ochr yn ochr â Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC mewn sesiwn cyd-ganu arbennig ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi. Mae’r perfformiad yn rhan o brosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer Cer i Greu rhwng Mawrth 17-25 eleni sef gŵyl a gynhelir ar draws gwledydd Prydain. Bydd yr ŵyl yn dangos sut mae cymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol yn gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau. I gael gwybod mwy, ewch i'r wefan

 

Bydd y cyngerdd yn cael ei ddarlledu’n fyw ar BBC Radio Cymru a BBC Radio 3 ac yn cael ei ddangos ar S4C ar 10 Mawrth.

 

Dewch i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda Cherddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC yn Neuadd Dewi Sant ar 1 Mawrth 2018 am 7.30pm. I gael tocynnau a rhagor o wybodaeth, ewch i bbc.co.uk/bbcnow neu cysylltwch â Llinell Cynulleidfaoedd BBC NOW ar 0800 052 1812.