Bryn Williams y cogydd adnabyddus yn dychwelyd i Ffrainc

28/08/2018

Categori: Bwyd, Celfyddydau

Mewn cyfres newydd chwe rhan, Cegin Bryn: Yn Ffrainc, sy’n dechrau ar S4C nos Fercher yma, mae’r cogydd enwog Bryn Williams yn mynd ar drywydd bwyd a ryseitiau anhygoel a thraddodiadol o Ffrainc, gan ymweld â marchnadoedd, bwytai, gwinllannoedd, caffis a bariau ar hyd y daith.

Ers deng mlynedd bellach, mae Bryn wedi rhedeg bwyty ei hun – Odette’s ym Mryn y Briallu, Llundain. Yn nes at adref, yn 2015, fe agorodd ei fwyty ym Mhorth Eirias, Bae Colwyn, ac yn fwy diweddar, ar ddydd Gŵyl Dewi eleni, fe wnaeth agor bwyty arall yn adeilad enwog Somerset House, Llundain. Ond y profiadau a’r hyfforddiant a gafodd mewn bwyty yn Nice ar ddechrau ei yrfa sydd wedi cyfoethogi ei steil goginio, a dyma sydd wedi llunio ei yrfa a’i enw da.

 

“Un o’r pethau sy’n arbennig am goginio Ffrengig ydi bod yna stori tu ôl i bopeth. Mae’r ryseitiau wedi bodoli ers canrifoedd. Dwi o’r farn, pan rwyt ti’n deall y stori, rwyt ti’n gwneud dy swydd yn well. Dyna 'dwi’n ei garu am fwyd Ffrengig - y cysondeb,” meddai Bryn Williams, y cogydd 41 oed a ddaw’n wreiddiol o Ddinbych.

 

“Fe wnaeth y cyfnod o weithio yn Nice ddylanwadu gymaint arna i; y ffordd o fyw a’r bwyd. Pan oni’n gweithio yn Llundain, roeddwn i’n cyrraedd y gwaith yn gynnar, ac yn cyrraedd adre’n hwyr. Ond yn Nice roeddwn i’n cyrraedd y gwaith am 9.30, yn cael amser i gerdded ar lan y môr, cyn gweithio am dipyn bach eto. Yna, ro’n i’n gorffen am tua 3.00 cyn mynd yn nôl i’r gwaith yn nes ymlaen. Roedd y coginio hefyd yn lot ysgafnach ac yn defnyddio lot mwy o lysiau o’i gymharu efo be oni wedi arfer.”

 

Paris

 

Yn ei gyfres newydd ar S4C, mi fydd taith Bryn yn cychwyn ym Mharis lle bu’n gweithio yn y Patisserie Millet, ac yna’n ein tywys yr holl ffordd i Nice, ar arfordir y Côte d’Azur. Bydd hefyd yn ymweld â Veneux-Les Sablons tu allan i Baris, Donzy Le National, Lyon, a phentref Tourettes Sur Loup. Ar hyd y ffordd mae e’n profi cynnyrch gorau Ffrainc, yn coginio ryseitiau Ffrengig, ac yn cwrdd â Chymry Cymraeg sydd wedi ymgartrefu yn y wlad.

 

“Y rheswm mae pawb yn symud i Ffrainc yw ar gyfer y bwyd! Fy hoff beth o ffilmio’r gyfres yn sicr oedd yr atgofion. Roedd hi mor neis cyfarfod pobl o Gymru a chlywed eu straeon nhw. Bob tro, roedd yna elfen o’u straeon nhw o’n i’n gallu’n deall am fy mod i hefyd wedi byw yn Ffrainc,” meddai Bryn.

 

“Pe bawn i’n cael fy nghicio allan o Brydain ‘fory, i Ffrainc fydden i’n mynd!”