"Cenhadon casineb yw UKIP", yn ôl ymgyrchydd iaith

26/03/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

UKIP yn genhadon casineb, meddai Dr. Brooks

"Cenhadon casineb yw UKIP", dyna haeriad Dr. Seimon Brooks, a fu ynghanol ffrae mewn cyfarfod cyhoeddus ym Mhorthmadog nos Lun diwethaf, "am eu bod yn meddu ar dueddiadau senoffobig" yn ôl yr academydd.   

 

Cafwyd sylwadau dadleuol gan Paul Nuttall, is-arweinydd UKIP a fu'n annerch y cyfarfod, sy'n cael ei ddyfynnu ar wefan Cymru Fyw, "Rydym ni yn un wlad, mae'r rhan fwyaf o bobl yng Nghymru yn siarad Saesneg, os yw pobl yn dod yma dylen nhw ddysgu Saesneg," ac fe ddenodd ymateb chwyrn ar y cyfryngau cymdeithasol, wrth i bobl hefyd ddatgan cefnogaeth i Dr. Seimon Brooks. 

 

Mewn cyfweliad gyda Lleol.Cymru, mae Dr Seimon Brooks yn amddiffyn ei benderfyniad i fynychu’r cyfarfod cyhoeddus, dywedodd,  "Mi oeddwn i yn teimlo fod yna gyfrifoldeb i bobl fynd draw i’r cyfarfod cyhoeddus a deud ‘Na’ tydi pobl rhan yma o’r byd ddim yn cytuno efo chi."

 

Cafodd y cyfarfod ei fynychu hefyd gan yr ymgyrchydd iaith, Richard Glyn Roberts o Abererch a ofynnodd gwestiwn trwy gyfrwng y Gymraeg i gynrychiolwyr UKIP, ble yr honnwyd na chafwyd ateb. 

 

Gwrthwynebu polisiau

 

Mae Seimon Brooks yn anghytuno’n chwyrn, gyda’u polisiau, gan eu cyhuddo o fod yn wrthwynebus i leiafrifoedd, fel yr eglurodd, "Mi oedden ni isio deutha nhw fod na ddim croeso iddyn nhw yma. Mi ydan ni yn dal yn groesawgar i bobl arall o Ewrop, a does gynnnon ni ddim byd yn erbyn pobl o ddwyrain Ewrop, dyna’r neges oedden ni isio gyfleu iddyn nhw."

 

Beirniadodd Seimon Brooks blaid wleidyddol UKIP am y diffyg mewn deunydd a chyfarpar dwyieithog yn ystod y cyfarfod, gan eu disgrifio fel "cenhadon casineb". 

 

"Mae nhw’n dod yma i gyfarfod ym Mhorthmadog heb offer cyfieithu, heb ddeunydd Cymraeg o fath yn y byd, heb neb ar gael i siarad Cymraeg ar ei rhan, er mwyn lledu y neges yma, cenhadon casineb ydyn nhw yn fy marn i ac mae isio deutha nhw" 

 

"Tueddiadau senophobaidd"

 

"Dwi’n meddwl ei bod yn blaid efo tueddiadau senophobaidd", meddai Seimon Brooks. Roedd hefyd yn credu fod y diffyg mewn deunydd dwyieithog yn y cyfarfod yn arwyddocaol,  "Mae ei gwleidyddiaeth yn seiliedig ar gymell drwgdybiaeth o leiafrifoedd, ac mae'r Cymry Cymraeg yn lleiafrif yng Nghymru ac ym Mhrydain, yn amlwg, does ganddyn nhw ddim parch at y Gymraeg"

 

Ychwanegodd, "'Dani o’r farn fod UKIP yn gorff afiach ag mi oedden ni isio clywed be oedden gynnon nhw i ddeud wrth bobl Port."

 

Fe geisiodd Lleol.Cymru gysylltu gyda UKIP ond ni chafwyd ymateb.