Crwydro llwybrau eiconig Cymru trwy'r we fyd eang

21/02/2017

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Gall pobl yn awr ‘gerdded’ rhai o lwybrau eiconig Cymru o gysur eu cadair freichiau wedi i Cyfoeth Naturiol Cymru gydweithio â Google i ychwanegu ein safleoedd arbennig i Google Street View.

Mae’r rhain yn rhoi golygfa banoramig 360o, fel y gall unrhyw un sydd â mynediad i’r we ‘gerdded’ y llwybrau’n rhithiol drwy ddefnyddio Street View ar Google Maps.

 

Mae’r prosiect yn rhan o ymrwymiad CNC i helpu mwy o bobl i fod yn actif ac i fwynhau’r awyr agored.

 

Dywedodd Max Stokes, Swyddog Cynllunio Cyfoeth Naturiol Cymru, “Rydym ni’n gofalu ar ôl nifer fawr o safleoedd ar draws Cymru lle gall pobl fynd i redeg, i gerdded ac i feicio mynydd.

“Mae lansio’r mapiau digidol gyda Google yn golygu y gallwn ni’n awr arddangos y lleoedd arbennig hyn ar lwyfan byd-eang. Rydym ni’n gobeithio y bydd y profiad ‘warden rhithwir’ yn annog mwy o bobl i fynd allan ac i fwynhau’r awyr agored.”

 

Mae’r mapiau’n cynnwys teithiau ar hyd llwybrau bordiau Cors Caron, trwy Warchodfa Natur  Dyfi Ynyslas ac o amgylch ardal o raeadrau hardd ym Mannau Brycheiniog.

 

Mapio llwybrau

 

Dywedodd Max Stokes ymhellach: “Bu dros 60 aelod o staff yn cerdded dros 40 llwybr unigol gyda’r Street View Trekker. Gwisgwyd y camera fel pecyn ar eu cefnau fel ein bod yn gallu cipio llwybrau y gellir ond cael mynediad atynt ar droed. Eu brwdfrydedd nhw oedd yn allweddol i lwyddiant y prosiect.”

 

Gellir dod o hyd i’r mapiau digidol ar Google Maps.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru