Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn penodi arweinydd newydd

12/09/2019

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Cyhoeddodd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC benodiad Ryan Bancroft yn Brif Arweinydd newydd o fis Medi 2020.

Wedi ennill Cystadleuaeth bwysig Malko ar gyfer Arweinwyr Ifanc yn Copenhagen y llynedd (y Wobr Gyntaf a Gwobr y Gynulleidfa), mae’r arweinydd o Galiffornia Ryan Bancroft yn un o gerddorion mwyaf cyffrous ei genhedlaeth.  

 

Gweithiodd gyda BBC NOW am y tro cyntaf ym mis Tachwedd 2018, gan arwain Beethoven a Weber o gwmpas Cymru a dychwelodd ym mis Mai i arwain rhaglen gyfoes eang fel rhan o Ŵyl Bro Morgannwg a recordiad stiwdio o bumed symffoni Sibelius.

 

Mae Bancroft yn ymuno â BBC NOW am dair blynedd i ddechrau, ynghyd â’r Arweinydd Llawryfog Tadaaki Otaka, sy’n ymestyn ei gontract gyda BBC NOW am dair blynedd arall, a’r Cyfansoddwr Cyswllt, Huw Watkins.

 

Dywedodd Ryan Bancroft: ‘Rwy’n tu hwnt o ddiolchgar i’r artistiaid a’r staff eithriadol yng Ngherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC am y croeso cynnes. Rwy’n meddwl y byd o’r bobl sy’n chwarae cerddoriaeth a’r cynulleidfaoedd sydd wrth eu bodd â hi. O’r herwydd, rydw i mewn cwmni rhagorol yma yng Nghymru. Mae ein rysáit ar gyfer perfformiadau cyfareddol yn cyfuno ein synau a’n straeon unigryw gyda chydweithrediad, twf a gweledigaeth ar y cyd gan bawb. Mae cerddorion BBC NOW yn gwybod yn iawn sut i greu cyffro ysbrydoledig mewn cyngherddau gan ddefnyddio'r cynhwysion hyn. Rydyn ni’n sicr o rannu eiliadau bythgofiadwy gyda’n cynulleidfaoedd. Yr hyn sydd fwyaf cyffrous yw mai dim ond megis dechrau yr ydyn ni!’

 

Dywedodd Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr, BBC Cymru Wales, ‘“Rydw i wrth fy modd yn croesawu Ryan Bancroft i Gymru ac i’r BBC. Mae’n dalent ifanc anhygoel ac rwy’n edrych ymlaen yn eiddgar at weld sut y bydd ei bartneriaeth gyda’n cerddorfa a’n corws cenedlaethol yn datblygu. Rydyn ni wedi bod yn ddigon ffodus i weithio gyda Ryan dros y flwyddyn neu ddwy ddiwethaf – ac roedd y perfformiadau dwys a llyfn hynny’n tanlinellu’r fath ddawn brin sydd ganddo. Heb amheuaeth, mae ei benodiad fel Prif Arweinydd gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn agor pennod newydd a chyffrous i gerddoriaeth yng Nghymru a thu hwnt.”   

 

Ganwyd Bancroft yn Los Angeles, lle y bu’n astudio’r trwmped yn Sefydliad Celfyddydau Califfornia, ochr yn ochr â’r delyn, y ffliwt, y soddgrwth a cherddoriaeth a dawns Ghana. Yna aeth ymlaen i astudio arwain yng Nghonservatoire Brenhinol yr Alban. Mae wedi arwain Cerddorfa Ffilharmonig Stockholm, Cerddorfa Symffoni Genedlaethol Denmarc, Cerddorfa Ffilharmonig Rotterdam, Cerddorfa Opera Genedlaethol Norwy, Cerddorfa Symffoni BBC yr Alban, Cerddorfa Ffilharmonig yr Iseldiroedd a Het Gelders Orkest ymysg eraill, ac mae’n lladmerydd cryf dros gerddoriaeth newydd, gan gynorthwyo Pierre Boulez mewn perfformiad o’i Sur Incises yn Los Angeles ac wedi rhoi perfformiad cyntaf gweithiau gan gyfansoddwyr fel Sofia Gubaidulina, John Cage ac Anne LeBaron. (Gweler y bywgraffiad llawn isod.)

 

Fel Prif Arweinydd, bydd Bancroft yn taflu’i hun i bob agwedd ar amserlen bellgyrhaeddol BBC NOW, gyda chyngherddau yng Nghaerdydd, Abertawe, ym Mhroms y BBC ac mewn amrywiaeth o wyliau yng Nghymru a thu hwnt. Bydd yn rhannu ei ddiddordeb angerddol mewn cerddoriaeth gyfoes, ac yn gweithio gyda rhaglen ddysgu arobryn BBC NOW. Cyn cychwyn yn ei swydd newydd yn ffurfiol, bydd Bancroft yn dychwelyd fis Mai nesaf yn nhymhorau tanysgrifio BBC NOW yng Nghaerdydd ac Abertawe, gan arwain dwy sgôr ballet, sef Jeux gan Debussy ac Appalachian Spring, gan Copland, Central Park in the Dark gan Ives a’r perfformiad cyntaf erioed o waith Syr  Karl Jenkins Stravaganza, a gomisiynwyd ar gyfer y sacsoffonydd  Jess Gillam a BBC NOW (6 Mai 2020, Abertawe a 7 Mai 2020, Caerdydd).

 

Yn dilyn y perfformiad cyntaf erioed o waith Huw Watkins The Moon ym Mhroms y BBC eleni, bydd Tadaaki Otaka yn parhau fel Arweinydd Llawryfog am dair blynedd arall, gan ddychwelyd i arwain BBC NOW mewn tri chyngerdd y flwyddyn nesaf:Missa Solemnis (5 Mehefin 2020, Caerdydd) a rhaglen o weithiau Mahler a Korngold (18 Mehefin 2020, Caerdydd a 19 Mehefin 2020, Abertawe). Ymunodd Otaka â’r gerddorfa fel Prif Arweinydd yn 1987 gan gynorthwyo i sefydlu BBC NOW ar y llwyfan rhyngwladol, gydag ymweliadau â Dwyrain yr Almaen a Japan yn ystod ei gyfnod wrth y llyw.  Daeth yn Arweinydd Llawryfog yn 1996 ac mae ei gyfeillgarwch gyda BBC NOW wedi parhau am dros ddeng mlynedd ar hugain.

 

Profi cerddoriaeth

 

Bydd tymor 2019-20 BBC NOW yn lansio ddiwedd Medi ac yn cynnwys campweithiau cerddorfaol a chorawl epig, fformatau newydd arbrofol i gyngherddau, ail-ddarganfod perlau, a cherddoriaeth gyfoes gyffrous. Mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys Rhestr Chwarae Glasurol: BYW, cyngerdd ar fformat newydd sy’n cynnig ffordd wahanol o brofi cerddoriaeth glasurol;cyngherddau’n nodi 250 mlynedd ers geni Beethoven; CoLaboratory, cyfres o berfformiadau lle y mae BBC NOW yn gwahodd cerddorion o wahanol genres i gydweithio â nhw; campweithiau corawl yn cynnwys Requiem Verdi a’r Messiah gan Handel; a sawl cydweithrediad Cymreig, gan gynnwys y grŵp gwerin Calan a chyngerdd arbennig yn nodi pen-blwydd Recordiau Sain, y label recordiau Cymraeg nodedig yn 50 oed.