Cerddorfa Genedlaethol y BBC yn lansio prosiect Cyfansoddi: Cymru 2019

11/09/2018

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC neu BBC NOW wedi cyhoeddi lansiad ei phrosiect, Cyfansoddi: Cymru ar gyfer 2019.

Dyma brosiect sydd wedi cael canmoliaeth fawr ac fe fydd yn cael ei gynnal ym mis Ionawr a mis Chwefror 2019 yn Neuadd Hoddinott y BBC, dan law’r arweinydd a’r cyfansoddwr B Tommy Andersson. Ers 17 mlynedd, mae’r prosiect wedi rhoi cyfle i gyfansoddwyr talentog ac uchelgeisiol o Gymru gael clywed eu cerddoriaeth yn cael ei hymarfer a’i pherfformio gerbron cynulleidfa.

 

Mae Cyfansoddi: Cymru wedi ei sefydlu ei hun fel un o'r digwyddiadau cerddoriaeth gyfoes pwysicaf ar lwyfan cerddorfaol Cymru. Mae’n cyflwyno gweithiau gan gyfansoddwyr sy’n haeddu cael mwy o amlygrwydd. Mae hefyd yn rhoi'r cyfle iddynt glywed a gwerthuso’u cerddoriaeth a fydd yn cael ei chwarae gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. Mae’r prosiect yn cael ei drefnu ar y cyd â Cyfansoddwyr Cymru, Tŷ Cerdd, Gŵyl Bro Morgannwg a Chymdeithas Cerddoriaeth Cymru.

 

Mae Cyfansoddi: Cymru yn agored i gyfansoddwyr a gafodd eu geni yng Nghymru neu sy’n byw yng Nghymru ac sydd wedi cwblhau gradd gerddoriaeth ar lefel israddedig (neu gymhwyster cyfwerth), neu i gyfansoddwyr sydd wedi’u geni yng Nghymru ac sy’n astudio cyfansoddi ar lefel ôl-radd yng Nghymru. Bydd BBC NOW hefyd yn ystyried cyfansoddwyr a gafodd eu geni yng Nghymru neu sy’n byw yng Nghymru sydd â record lwyddiannus o gyfansoddi.

 

Bydd Cyfansoddi: Cymru eleni yn unigryw. Yn ogystal â chyfansoddiadau a fydd yn cael eu perfformio yn Neuadd Hoddinott y BBC, bydd y partneriaid sy’n cydweithredu yn y prosiect yn trefnu gweithgareddau ychwanegol hefyd. Bydd Tŷ Cerdd yn cynnig cyfle i dri chyfansoddwr o Cyfansoddi: Cymru ysgrifennu darn byr o gerddoriaeth ar gyfer ensemble siambr. Bydd y cyfansoddiadau hyn yn cael eu perfformio yng nghyfres digwyddiadau Cerddoriaeth y Nos yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd. Bydd Gŵyl Bro Morgannwg hefyd yn cydweithio drwy gynnwys gweithiau cerddorfaol gan gyfansoddwyr Cyfansoddi: Cymru yn eu rhaglen ar gyfer 2019. Yn ogystal, bydd yr Ŵyl yn comisiynu darn o gerddoriaeth gan gyfansoddwr Cyfansoddi: Cymru i’w berfformio yn eu cyngerdd gala agoriadol i ddathlu 50 mlynedd o fodolaeth yn Neuadd Hoddinott y BBC yn 2019.

 

Y dyddiad olaf ar gyfer cyflwyno gwaith ydy 10.00am ddydd Mercher 14 Tachwedd 2018, gyda’r sgorau a fydd wedi cael eu dewis yn cael eu cyhoeddi ddydd Gwener 7 Rhagfyr 2018. Gwahoddir sgorau gyda’r briff canlynol fel arweiniad: Darn perffaith i agor un o gyngherddau Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC neu fel encore, er enghraifft yn y cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi neu ar daith ryngwladol.. Bydd y sgorau a ddewisir yn ymddangos yn y prosiect yn Neuadd Hoddinott y BBC ym Mae Caerdydd. Bydd y gweithdy cychwynnol yn cael ei gynnal ddydd Mercher 30 Ionawr 2019; yn cael ei ddilyn gan ddau weithdy ychwanegol ddydd Llun 18 Chwefror a dydd Mawrth 19 Chwefror 2019, a gorffen gyda chyngerdd rhad ac am ddim i’r cyhoedd.

 

Y prif ddyddiadau

  • Y dyddiad olaf ar gyfer cyflwyno'r sgorau cychwynnol: Dydd Mercher 14 Tachwedd 2018 am 10.00am
  • Cyhoeddi’r sgorau sydd wedi cael eu dewis: Dydd Gwener 7 Rhagfyr 2018
  • Y dyddiad olaf ar gyfer cyflwyno rhannau cerddorfaol a sgorau terfynol llawn y gweithiau sydd wedi cael eu dewis: Dydd Llun 7 Ionawr 2019 am 5.00pm
  • Diwrnod y gweithdy cychwynnol: Dydd Mercher 30 Ionawr 2019 am 2.00pm -5.00pm a 6.00pm-9.00pm
  • Ymarferion agored: Dydd Llun 18 Chwefror am 2.00pm-5.00pm a 6.00pm-9.00pm, a dydd Mawrth 19 Chwefror 2019 am 2.30-5.30pm

Cyngerdd Penllanw rhad ac am ddim: Nos Fawrth, 19 Chwefror am 7.00pmDywedodd B Tommy Andersson, yr arweinydd ar gyfer Cyfansoddi: Cymru 2019: “Rwyf wedi bod yn gysylltiedig â Cyfansoddi: Cymru ers sawl blwyddyn ac mae’n brosiect sy’n ysbrydoli ac yn rhoi boddhad mawr. Drwy’r prosiect, rwy’n ffodus i gael cwrdd â chyfansoddwyr talentog a brwdfrydig o Gymru. Mae drysau wedi cael eu hagor i lawer ohonynt at gyfoeth o gyfleoedd cerddorol eraill, gan gynnwys perfformiadau o’u gweithiau yng Ngŵyl Bro Morgannwg, ar BBC Radio 3 a hyd yn oed mewn Priodas Frenhinol. Eleni, bydd Huw Watkins a Tansy Davies yn ymuno â mi a fydd yn mentora ac yn cynghori gydol y prosiect. Rwy’n ffodus i fod yn gweithio ar y cyd â'r cyfansoddwyr talentog hyn ac rwy’n edrych ymlaen yn eiddgar at ddechrau arni”.