Cerddorion yn dod ynghyd i greu campweithiau cerddorol

21/09/2017

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Bydd cyfres newydd yn dechrau nos fory yn dilyn y canwr Rhys Meirion wrth iddo greu deuawdau newydd sbon gyda artistiaid adnabyddus.

Mae'n sicr o fod yn wledd o gerddoriaeth wrth i'r gyfres ddychwelyd gyda rhai o'n hartistiaid cerddorol mwyaf poblogaidd yn barod i gydweithio â'r canwr opera a chlasurol enwog, Rhys Meirion. Byddwn yn mynd ar daith ar draws Cymru i ddysgu mwy am hanes rhai o'r artistiaid ac i leoliadau sy'n arbennig iddyn nhw, mewn cyfres newydd sy'n dechrau nos Wener, 22 Medi ar S4C.

 

Y cantorion eraill sy'n barod i gydweithio a chanu deuawdau gyda'r tenor, sy’n wreiddiol o Dremadog, Gwynedd yw Elin Fflur, Frank Hennessy, Alys Williams, Al Lewis a Lleuwen Steffan. Bydd Osian Williams o'r band Candelas a'r pianydd adnabyddus Caradog Williams yn rhan o'r broses o addasu'r deuawdau.

 

Yn rhaglen gynta'r gyfres, bydd Rhys Meirion yn mynd i Ŵyl Rhuthun i gwrdd â Daniel Lloyd, prif leisydd y band Daniel Lloyd a Mr Pinc. Fe fydd y ddau yn mynd ar y trên i'r Amwythig i ymweld â'r platfform lle cyfansoddodd Arwel Hughes OBE dôn yr emyn Gymraeg enwog 'Tydi a roddaist' ac i Fangor lle ffurfiwyd y band.

 

Eldon Terrace

 

"Fe gafodd y band Daniel Lloyd a Mr Pinc ei ffurfio pan ro'n i'n byw yn Eldon Terrace ym Mangor. Mi roedd dod i Fangor yn newid byd i mi. Do'n i erioed wedi cael y fath gyfle i fwynhau nosweithiau o gerddoriaeth Gymraeg," meddai Daniel Lloyd, sy'n wreiddiol o Rosllannerchrugog ond bellach yn byw yn Llandyrnog, Sir Ddinbych gyda'i wraig Elen a'i blant.

 

"Ysgrifennais dair cân yn y llofft yn Eldon Terrace - A'i Esboniad, Tro ar ôl tro a Werth y Byd. Ymarfer y caneuon wedyn drosodd a throsodd."

 

Mae'r deuawdau yn rhaglen gynta'r gyfres yn cynnwys y darn corawl Eidalaidd Miserere ac un o glasuron Daniel Lloyd a Mr Pinc, Eldon Terrace.

 

"Cefais amser wrth fy modd efo Rhys a'r criw yn ffilmio ac ambell i gyri yn ystod y daith! Sesiwn recordio hwylus iawn yn stiwdio Sain ac mi roedd hi'n fraint cael ffilmio fideo yn y Gadeirlan ym Mangor. Uchafbwynt yr wythnos i fi oedd ffilmio fideo i fy nghân Goleuadau Llundain ar ben bws yn teithio drwy ganol Llundain gyda'r nos," meddai Daniel Lloyd.

 

Yn ystod y gyfres, bydd Rhys Meirion, sy’n byw yn ardal Rhuthun, yn teithio i nifer o leoliadau yng Nghymru yn ogystal â lleoliadau annisgwyl i ddysgu mwy am yr hyn sydd wedi ysbrydoli'r artistiaid i gyd.

 

Bydd Rhys hefyd yn treulio amser yn y stiwdio recordio yn paratoi deuawdau cwbl newydd ac unigryw – un darn o'i ddewis ef a'r llall o ddewis y gwestai.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru