Cerddwyr yn hyrwyddo Masnach Deg

16/07/2014

Categori: Hamdden, Newyddion

Dathlu agor llwybr cerdded estynedig

Mae ymgyrchwyr Masnach Deg o Sir Gaerfyrddin wedi bod yn dathlu agor llwybr cerdded estynedig.

 

Daeth pobl o bob cwr o'r sir a'r tu hwnt at ei gilydd i gerdded y llwybr o Gaerfyrddin i Hendy-gwyn ar Daf, ac roedd y criw'n cynnwys staff o sawl siop Co-op ynghyd â staff a gwirfoddolwyr o siopau Oxfam yng Nghaerfyrddin ac Abertawe. Ymunodd plant o Ysgol Gynradd Tre Ioan, Ysgol Gynradd Santes Fair, ac Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth â'r cerddwyr wrth iddynt gychwyn o'r Siop De ym Mharc Caerfyrddin.

 

Hefyd bu Elen Jones, Pennaeth Masnach Deg Cymru, yn siarad â'r plant am Fasnach Deg ac yn clywed am yr hyn mae'r ysgolion wedi bod yn ei wneud i hyrwyddo Masnach Deg.

 

Dywedodd Phil Broadhurst, trefnydd y daith gerdded: "Roedd yn wych gweld pobl yn cydweithio fel cymuned i dynnu sylw at bwysigrwydd Masnach Deg i gynhyrchwyr ledled y byd."

 

Yn ystod y dydd arhosodd y cerddwyr yn Neuadd Bentref Llangynog i gael cinio Masnach Deg ac yn Y Gât yn Sanclêr i gael Te Prynhawn Masnach Deg.

 

Ar ôl naw awr o gerdded ac ymgyrchu, daeth y daith i ben yn siop y Co-op yn Hendy-gwyn.

 

Mae hyn yn helaethu'r llwybr, sy'n mynd o Rydaman i Gaerfyrddin drwy Landeilo ac sy'n cael ei gefnogi gan Bartneriaeth Amgylcheddol Sir Gaerfyrddin.

 

Rhwydwaith o lwybrau ledled y DU yw Ffordd Masnach Deg, sy'n cysylltu trefi, ysgolion, siopau, a chanolfannau cymunedol Masnach Deg. Bwriedir cynnal taith gerdded arall ar Hydref 16eg, a fydd yn ymestyn y llwybr o Hendy-gwyn ar Daf i Hwlffordd. I fod yn rhan o deithiau cerdded Ffordd Masnach Deg, neu i gael rhagor o fanylion, ewch i: www.ffyrddmasnachdegcymru.org.uk

 

Ffynhonnell: Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net